När man sätter upp ADFS 3.0 får man SSO med Internet Explorer om man har sin inloggningsadress (t.ex. https://fs.kommun.se) i Local Intranet. För Chrome kan man behöva justera en inställning på sin ADFS-server. Det görs på följande sätt:  1. Starta Powershell och skriv:
    Set-ADFSProperties –ExtendedProtectionTokenCheck None

  2. Skriv följande:
    Get-ADFSProperties | Select -ExpandProperty WIASupportedUserAgents

  3. Ta det värde du fick och lägg till "Mozilla/5.0"

    Set-ADFSProperties -WIASupportedUserAgents @("MSAuthHost/1.0/In-Domain","MSIE 6.0", "MSIE 7.0", "MSIE 8.0", "MSIE 9.0", "MSIE 10.0", "Trident/7.0", "MSIPC", "Windows Rights Management Client","Mozilla/5.0")  4. Starta om Active Directory Federation Services service.
Läs mer om detta här: http://jackstromberg.com/2014/03/adfs-v3-on-server-2012-r2-allow-chrome-to-automatically-sign-in-internally