Om du vill öppna en anteckningsbok i OneNote klienten så hittar du instruktion för detta här.