Omfattning

Enheter

Enheter som skall ingå i enhetshanteringen skall ha minst dessa versioner:

Enrollment

Microsoft

Inom ramen för enhetshantering stödjer vi enrollment genom AutoPilot eller Azure AD Enrollment via OOBE. Registerering av enheter i AutoPilot ingår oavsett om enheterna levereras av Eventful eller annan leverantör, sålänge annan leverantör kan tillhandahålla importunderlaget till Eventful.

Google

Vi tillhandahåller enrollment-instruktioner till kund för enrollment.

Applikationer

Microsoft

Applikationer för Microsoft kan komma från olika källor, och ingå i olika utsträckning i olika nivåer av Enhetshanteringen. Applikationer som tillhandahålls från Windows Store for Business/Education, rena MSI-paket eller paket som kunden tillhandahåller i intunewin-format ingår för hantering i Enhetshanteringen. 

Google

Applikationer och tillägg för Google ingår. Kund ansvarar för att tillhandahålla den information som krävs för hantering av applikationerna.

Konfigurationsinställningar

Microsoft

Konfigurationsinställningar som finns färdigbyggt UI för i Microsoft Endpoint Manager ingår inom ramen för Enhetshantering, beroende på nivå. 

Google

Konfigurationsinställningar som finns färdigbyggt i Chrome management i Google adminpanel. 


Uppdateringar

Microsoft

Uppdateringsinställningar som finns färdigbyggt UI för i Microsoft Endpoint Manager ingår inom ramen för Enhetshantering, beroende på nivå.

Google

Uppdateringar som sker automatiskt med Schemalagd publicering ingår inom ramen för Enhetshantering.


Avgränsningar

Följande ingår inte i det åtagande Eventful gör inom ramen för tjänsten.

  • Serverversioner av operativsystem.
  • Andra system som relaterar till enhetshantering, så som Azure AD Conditional Access eller lokala nätverk.
  • Paketering av msi/intunewin-paket ingår ej.