Eventfuls Enhetshantering - FAQ Skriv ut

Ändrad den: Tors, 24 nov., 2022 at 12:12 E.M.


 1. Måste man köpa detta som ett paket? 
  Nej. Man kan köpa de olika delarna var för sig, men det blir mer prisvärt som ett paket, då vi levererar fler tjänster samtidigt och får en bättre kontroll av enheterna. Utifrån vår erfarenhet har vi byggt våra paket utifrån våra kunders olika verksamheter.
   
 2. Kan vi som kund utföra vissa delar eller är det bara Eventful som hanterar enheterna? 
  Vi kan erbjuda flera olika paket med mer eller mindre delaktighet från kundens sida. Vi är öppna för samarbeten i olika nivåer där vår roll varierar mellan rådgivande partner till full service leverantör.
   
 3. Vad är skillnaden mellan Intune, Intune for Education och Microsoft Endpoint Manager?
  Tjänsten Intune är Microsofts molnbaserad EMM-tjänst (Enterprise Mobility Management). Här finns alla inställningar för enhetshantering av Windows-enheter, samt även vissa andra enhetstyper. Intune for Education är ett förenklat gränssnitt anpassat för skola, för att sänka tröskeln för de administratörer som hanterar den dagliga administrationen av enskilda skolor och/eller klasser. Microsoft Endpoint Manager är det nya samlingsnamnet för Intune och kringliggande tjänster så som AutoPilot mm. Det är ett förenklat gränssnitt jämfört med Intune-portalen med fokus på företagskunder.
   
 4. Hur hanterar vi utbytes-datorer och reparerade enheter.
  Windows: För Windows-datorer skall den nya eller reparerade datorn registreras i AutoPilot på samma sätt som den tidigare enheten, inkl. eventuell användartilldelning. När detta är gjort skall den gamla enheten avregistreras. Det finns även inbyggda funktioner för att automatiskt rensa ut gamla enheter som inte kopplats mot tjänsten de senaste X dagarna.
  Chromebook: Enheter som ska bytas ut måste avregistreras. Defekta enheter måste avregistreras under reparation och därefter rensas och återregistreras.  Om den nya enheten är av exakt samma märke och samma modell kan den återanvända licensen, men vid ny modell krävs en ny Chrome Education Upgrade-licens. Den nya enheten måste enrollas innan användning. 
 5. Hur lägger vi till ett program som skall distribueras via enhetshanteringen?
              Windows: För att vi skall kunna lägga till ett program så behöver vi en viss uppsättning information. 
  1. Vad heter programmet?
  2. Vilken typ av installation har programmet?
   1. Från Windows Store
     Kostar programmet något eller är det ett gratisprogram? Hur skall detta betalas?
   2. MSI-baserad installation
    Finns det några speciella installationsparametrar som skall användas för installationen?
     Kräver programmet några andra installerade program, exempelvis Java eller liknande?
  3. Övrig installation
    En del installationsfiler är i .exe-format. Detta kan vi hantera om det går att göra en så kallad tyst installation. Parametrar för detta måste vi få av er. Motsvarande parametrar behövs för avinstallation.
  4. Behöver programmet några speciella konfigurationsinställningar som skall göras efter installation?

   Chromebook: För att vi skall kunna lägga till en app så behöver vi en viss uppsättning information. 
  5. Vad heter appen?
  6. Från vilken källa kommer appen?
   1. Google Play
   2. Marketplace
   3. Chrome WebStore
  7. Är det en App eller ett Tillägg?
  8. Kostar appen något eller är det en gratisapp?
  9. Har ni en licensnyckel?
    
 6. Hur lägger vi till befintliga enheter i enhetshanteringen?
  Windows: Följ instruktionerna i supportartikeln här: Importera utläst AutoPilot-information i Microsoft Endpoint Manager : Eventful (freshdesk.com)
   Chromebook: Det sker med automatik när man registrerar en Chromebook att den går att hantera med Chrome Management.
   
 7. Jag får inget välkomstmeddelande när jag startar upp min Windows-dator första gången, hur felsöker jag?
  Svar: Följ instruktionerna i supportartikeln här: Hämta felsökningsinformation för AutoPilot : Eventful (freshdesk.com)  
   
   
 8. Hur får IT-administratörer administratörsåtkomst till en Windowsdator?
  Svar: Det finns en inställning i Azure Active Directory där man kan ange vilka som skall vara lokala administratörer på enheterna. De som anges som lokala administratörer blir det på alla datorer som anslutits till Azure Active Directory, och bör användas med återhållsamhet. Inställningarna hittar du här: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_Devices/DevicesMenuBlade/DeviceSettings/menuId/
   
   
 9. Kan man fjärrstyra datorerna för slutanvändarsupport?
  Windows: Det finns externa verktyg för fjärrstyrning av enheter. Det finns inbyggda kopplingar till TeamViewer i Intune/Endpoint Manager som kan vara intressanta att titta på. Om vi på eventful behöver fjärrstyra din dator laddar du ner TeamViewer Quicksupport här: https://898.tv/Eventful
   
  Chromebook: Använd Google fjärrstyrningsfunktion som du hittar här: https://remotedesktop.google.com/
   
   
 10. Hur kan vi hantera utskrifter för våra hanterade enheter?
  Windows: Om befintlig infra -> Skjut ut inställning. Om Cloud -> Printix.
  Chromebook: Vår supportade lösning är Printix som levereras genom ett Chrome tillägg. Kontakta din kundansvarige för mer information.
   
 11. Hur återställer vi en dator som inte fungerar som den ska?
  Windows: Om datorn startar men inte fungerar bra kan man återställa den via Intune-panelen. Om datorn inte startar ordentligt men hamnar i återställningsläge, följ instruktionerna för att återställa datorn. Fler alternativ kan ni hitta här: https://support.microsoft.com/sv-se/help/12415/windows-10-recovery-options
   
  Chromebook: Om en Chrombook inte inte fungerar kan du behöva rensa och återställa den. Här kan du läsa mer https://support.google.com/chrome/a/answer/6352858?hl=sv&ref_topic=6274426
 12. Vi vill göra en förändring i inställningarna, hur gör vi det utan att få konflikt i inställningarna mellan Enhetshanteringen och våra önskemål?
  Beroende på avtal kan vi ändra inställningarna ett visst antal gånger per år. Sammanställ gärna flera inställningar ni vill ändra och skicka in ett supportärende eller kontakta er Kundansvarig.
   
 13. Hur distribuerar vi Malldokument för Office-paketet?
   Inom ramen för Enhetshantering kan vi hantera malldokument genom att skapa ett installationspaket som vi distribuerar med Intune. Det finns även andra lösningar för dokumenthantering.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.