Eventful hjälper er att skapa och synka Classroom automatiskt utifrån underlaget i elevregistret.

  

Varför synkade Classroom?
Classroom skapas upp för lärare och elever, inte enbart för de lärare som väljer det. Det gör att det blir en likvärdighet genom skolan. Alla elever får samma namnstandard på sina Classroom, vilket skapar en tydlighet för eleverna. Eventful hanterar och uppdaterar medlemmarna kontinuerligt i Classroom, detta kan resultera i flera hundra sparade timmar  i administration för organisationen. 


Ytterligare en fördel med synkade Classroom är att det finns ett ägarkonto som gör att det aldrig blir personbundet för en lärare som slutar att överföra ägarskap på sina Classroom till kollegor. Den nya läraren synkas automatiskt in i befintliga Classroom. Ägarkontot gör också att det inte blir föräldralösa Classroom när lärares konton raderas, som, vilket annars sker om ett lärarkonto som skapat Classroom och inte överfört ägarskap raderas.


När ni väljer tjänsten "Eventful synkade Classroom" får ni dessutom support på samtliga Google Workspace-appar som skolan brukar använda. Eventful kan även hjälpa er med andra integrationer mot andra skolsystem, ex Single Sign-On, SSO, till samtliga skolsystem.


Varför Eventful?
Eventful har gedigen specialistkunskap gällande Microsoft 365 samt Google Workspace för skola och kan hantera integrationer mot Sveriges samtliga skolsystem. Eventful har hittills hjälpt över 100 kommuner att sätta upp, integrera och använda Microsoft 365 och Google Workspace for Education med olika skolsystem. Medarbetarna vid Eventful har djup teknisk kunnande i molntjänster samt bred kunskap för skolverksamhet.