Eventful hjälper er att skapa och synka Google Classroom automatiskt utifrån underlaget i elevregistret.

  

Varför synkade Classroom?
Classroom skapas upp för lärare och elever, inte enbart för de lärare som väljer det. Det gör att det blir en likvärdighet struktur. Alla elever får samma namnstandard på sina Classroom, vilket skapar tydlighet. Synken hanterar och uppdaterar medlemmarna kontinuerligt i Classroom, detta kan resultera i flera hundra sparade timmar i administration för organisationen. 


Ytterligare en fördel med synkade Classroom är att det finns ett ej personbundet ägarkonto till varje Classroom. Det gör att  lärare som slutar inte behöver överföra ägarskap på sina Classroom till kollegor. Den nya läraren synkas automatiskt in i befintliga Classroom. Ägarkontot gör att det inte blir föräldralösa Classroom när lärares konton raderas.


När ni väljer tjänsten "Google ClassroomSynk" får ni dessutom support på de appar som ingår i Google Workspace. Eventful kan även hjälpa er med integrationer mot andra skolsystem.


Varför Eventful?
Eventful har hittills hjälpt över 100 kommuner att sätta upp, integrera och använda Microsoft 365 och Google Workspace for Education med olika skolsystem. Medarbetarna vid Eventful har djupt teknisk kunnande i molntjänster samt bred kunskap inom skolverksamhet.