FAQ

 • Vad får användaren för lösenord i Google?
  • Ett lösenord på minst 8 tecken genereras automatiskt.


 • Kan jag själv välja ett standardlösenord för nya konton som skapas?
  • Ja, det går att välja ett standardlösenord för alla nya konton. Det gäller då alla nyskapade Google-konton.

 • Vilka tecken ingår i ett slumpat lösenord?
  • Ni kan välja om ni vill ha lösenordet helt slumpat med specialtecken, eller om ni vill ställa in att lösenordet enbart innehåller gemener, versaler och siffror.

 • Måste användaren byta lösenord vid nästa inloggning?
  • Det kan ni välja, det är en inställning i konfigurationen som styr detta.


 • I vilket OU placeras skapade användare?
  • Det är en konfigurationsinställning, det går att styra över detta beroende på vilken data som finns i elevregistret. OU:t måste finnas i Google för att användaren ska placeras där.


 • Hur hanterar ESS att två användare i elevregistret (en aktiv och en inaktiv) har samma användarnamn?
  • Om Google-kontot för den (i elevregistret) inaktiverade användaren är raderat skapas ett konto för den nya användaren.
  • Om Google-kontot för den (i elevregistret) inaktiverade användaren är inaktiverat i Google kommer detta nu att återaktiveras. ESS kan inte skapa nya användarnamn utan i detta fallet kommer det gamla, inaktiverade kontot i Google att återaktiveras för den nya användaren, de får alltså samma konto och den nya användaren får tillgång till den tidigare användarens data.. Detta kan antingen lösas manuellt eller genom att Eventful får åtkomst till att läsa ut inaktiva konton från elevregistret.


 • När inaktiverar synken användarkonton?
  • När kontot inaktiveras i elevregistret kommer efterföljande synk att inaktivera det i Google.


 • Kan synken radera konton?
  • Ja, om ni vill ha det så. Det är en inställning i konfigurationen.


 • Efter hur lång tid raderar synken konton?
  • Det väljer ni själva, det är en inställning i konfigurationen.