Omfattning

  • Den data som finns i källsystemet hanteras.
  • Användare skapas och attribut uppdateras löpande. Byter en användare enhet uppdateras det i AD, både attribut och gruppmedlemskap.
  • Användare och grupper livscykelhanteras enligt överenskommelse. Det gör att man alltid har kontroll på alla användare och grupper i AD.

Avgränsningar

  • All grunddata måste finnas i källsystemet 
  • Vi skapar inte lokala brevlådor, hemkatalog, lokala profiler eller andra lokala tjänster. Det går dock att själv utöka vår AD-synk att hantera detta. 
  • Manuellt skapade konton i AD hanteras inte av synken. 
  • Manuellt borttagna konton kommer att skapas som nya konton. 
  • Manuellt borttagna användare i grupper kommer att läggas till. 
  • Manuellt tillagda användare i grupper kommer att plockas bort.