Vilken information kan synkas till AD? 

Generellt synkas denna information: 

  • Id/nyckel 
  • Användarnamn (alternativt genereras denna vid skapande av konto) 
  • E-postadress (alternativt genereras denna vid skapande av konto) 
  • Förnamn 
  • Efternamn 
  • Visningsnamn 
  • Personnummer 
  • Roll 
  • Klass 
  • Enhet/skola 


Hur kopplas en användare ihop mellan källa och AD? 

Rekommenderat är att använda en unik nyckel (guid) från källsystemet. 


Vad händer om vi byter personnummer på en användare? 

Det är inte rekommenderat att ha personnummer som nyckel, eftersom det kan ändras. Därför använder vi ett unikt id som nyckel, vilket gör att man kan byta personnummer utan problem. 


Måste vi ha personnummer i AD? 

Nej, oftast vill man ha personnummer för att kunna skicka till Skolfederationen, men det går att lösa på annat sätt också. 


Hur bestäms namnstandard på konton? 

Detta bestäms av kund. Ofta vill man ha ett användarnamn av formatet FFFEEENNN, där FFF är tre första bokstäver i förnamn, EEE tre första bokstäver i efternamn och NNN ett löpnummer för att undvika dubbletter. E-postadressen är oftast fornamn.efternamn@domän.se 


Hur ofta körs synken? 

Synken kan köras flera gånger per dygn, men det vanligaste är att den går en gång på kvällen eller natten. 


Hur lång tid tar synken? 

Synken tar ungefär 1 minut per 1 000 användare som hanteras, men det beror både på svarstid från målsystem (AD) och på hur komplext man satt upp regler. Snittiden på våra AD-synkar är under 10 minuter.