Systemkrav

Generella krav

För att kunna installera funktionen krävs en lokal miljö där följande komponenter finns.

 • Microsoft Internet Information Services (IIS) med stöd för ASP Net.Core 2.2
 • Domänansluten server från vilken tjänsten körs
 • AD-grupp för att åtkomst till tjänsten
 • SSL-certifikat som är giltigt på alla klienter som ska ansluta till tjänsten
 • Microsoft SQL Databas Server
 • Synk av elever med klasstillhörighet till databasen
 • Servicekonto om funktionen för lösenordsbyte ska användas

Begränsningar

Följande kända begränsningar finns idag i tjänsten.

 • Det finns ingen behörighetsnivå som gör att läraren enbart ser de klasser eller grupper som de undervisar.
 • Systemet kan inte visa elever som enbart finns i den lokala katalogen. De måste finnas i databasen för att kunna visas. Självklart går det att läsa ut användare i synkroniseringen från den lokala katalogen men då måste all information som krävs av systemet finnas tillgänglig där.
 • Tjänsten måste vara kopplad till den lokala katalogen för inloggning. Systemet bygger på Integrated Authentication i Microsoft IIS.
 • Om Eventful inte skapar användarkonton i den lokala katalogen så kommer det initiala lösenordet inte vara känt. Däremot kan lärare alltid byta lösenordet för hela klassen och därmed få ett känt initialt lösenord för klassen.