Systemkrav

Generella krav

För att kunna installera funktionen krävs en lokal miljö där följande komponenter finns.

 • Microsoft Internet Information Services (IIS) med stöd för ASP Net.Core 2.2
 • Domänansluten server från vilken tjänsten körs
 • AD-grupp för att åtkomst till tjänsten
 • SSL-certifikat som är giltigt på alla klienter som ska ansluta till tjänsten
 • Microsoft SQL Databas Server
 • Synk av elever med klasstillhörighet till databasen
 • Servicekonto om funktionen för lösenordsbyte ska användas

Begränsningar

Följande kända begränsningar finns idag i tjänsten.

 • Det finns ingen behörighetsnivå som gör att läraren enbart ser de klasser eller grupper som de undervisar.
 • Systemet kan inte visa elever som enbart finns i den lokala katalogen. De måste finnas i databasen för att kunna visas. Självklart går det att läsa ut användare i synkroniseringen från den lokala katalogen men då måste all information som krävs av systemet finnas tillgänglig där.
 • Tjänsten måste vara kopplad till den lokala katalogen för inloggning. Systemet bygger på Integrated Authentication i Microsoft IIS.
 • Om Eventful inte skapar användarkonton i den lokala katalogen så kommer det initiala lösenordet inte vara känt. Däremot kan lärare alltid byta lösenordet för hela klassen och därmed få ett känt initialt lösenord för klassen.


Kontrollerad 2022-03-16