FAQ - Vanliga frågor

 • Vilken information lagras och visas i gränssnittet?
  • Systemet lagrar användarnamn, förnamn, efternamn, initialt lösenord, skola och klass för varje elev. Det är även denna information som visas i gränssnittet.
 • Kan en lärare byta lösenord på en elev i en annan klass än den läraren undervisar?
  • Behörigheten styrs av medlemskap i en grupp som sedan tillåter att användaren får byta lösenord på de elever som denne ser i gränssnittet.
 • Kan man byta lösenord på fler än en elev eller en hel klass?
  • Ja, det finns en funktion för att byta lösenord på flera elever samtidigt. Man markerar vilka elever man vill byta lösenord för.
 • Kan läraren välja vilket lösenord som eleven ska få?
  • Ja, läraren har möjlighet att välja ett eget lösenord både vid byte av lösenord för en elev och vid byte av lösenord för flera elever.
 • Om en elev glömt sitt lösenord syns det i gränssnittet?
  • Det initiala lösenordet syns i gränssnittet. Om eleven har ändrat lösenordet själv så är det lösenord som visas inte korrekt. 
 • Sparas lösenordet någonstans?
  • Det initiala lösenordet sparas i databasen och kommer visas tillsammans med eleven. Om eleven sedan har bytt lösenordet så kommer databasen inte uppdateras.
 • Går det att se personal eller lärare i tjänsten?
  • Vår rekommendation är att man inte gör detta, men systemet kan lagra personal och lärare baserat på att dessa synkroniseras. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa då kommer hanteras som elever av systemet.
 • Går det att se elevens vårdnadshavare i tjänsten?
  • Nej, den visar bara information om eleven.
 • Vilka behörighetsnivåer finns i systemet?
  • Systemet har stöd för tre olika behörighetsnivåer: central administratör, skoladministratör och lösenordsadministratör. En skoladministratör ser endast elever kopplade till en specifik skola medans en central administratör ser alla elever oavsett vilka skola de är kopplade till. En lösenordsadministratör får byta lösenord på de elever den kan se baserat på de två behörighetsnivåerna central administratör och skoladministratör.


Kontrollerad 2022-05-10