Produktblad_-_ESS2.jpg

ESS:et i systempusslet

Korrekt data på rätt plats när kunden behöver den!
Eventful SkolSynk, (ESS), kopplar samman skolsystem vilket leder till att organisationen kan lägga in skolinformation i ett "mastersystem" och slipper därmed att lägga tid och kraft att mata in samma information i flera olika skoltjänster.

Vad är Eventful SkolSynk?

Eventful SkolSynk kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync, Google Classroom och andra skoltjänster. Synken syftar till att öka datakvaliteten, följa GDPR genom att minska manuell hantering av data, den skapar bland annat upp och populerar Google Classroom & Microsoft Teams.


Vilka värden uppnås med Eventful SkolSynk – ESS?

Hög datakvalitet

 

Förenklad administration Sammanhållet systempussel

• Förenklade dataflöden
• Samma data i olika system
• Inga mellandatabaser

Få en helhetsbild över 
informationsflödet

     

• För in data EN gång
• Minskad tid på administration
• Automatiserad överföring
mellan system

Informationen flödar från 
ETT ställe

     

• En inloggning till flera system
• Skräddarsydda integrationer
mellan olika system
• ETT nav i systempusslet

En gemensam punkt för 
informationen

Varför Eventful?

Eventful har gedigen specialistkunskap gällande Office 365 samt G Suite för skola och kan hantera integrationer med Sveriges samtliga skolsystem. Eventful har hittills hjälpt över 100 kommuner att sätta upp, integrera och använda Office 365 och G Suite med olika skolsystem. Medarbetarna vid Eventful har djup teknisk kunnande i molntjänster samt bred kunskap för skolverksamhet.

 

Eventful erbjuder ett nav för integrationer

       Mer tid till rätt saker       Eventful SkolSynk till alla system
 • Eventful SkolSynk gör att verksamheten
  kan ägna mer tid åt skolans kärnuppdrag

 • EN synk till flera skolsystem
 • Färre felkällor
 • Hög datakvalitet
 • Ökad trovärdighet för användarna

En synk för flera ändamål!

 • Elevregistret blir navet i hela systemuppsättningen och informationen flödar till andra skolsystem
 • Organisationen kan enkelt erbjuda användarna Single Sign-On
 • Lärare slipper att manuellt skapa och populera Google Classroom & Microsoft Teams for Edu
 • Få databaser och synkroniseringar erbjuder en relativt enkel förvaltning

Systempusslet

 • EN synk från elevregistret
 • Minskade kostnader
 • Förenklad systemöversikt
 • Förenklad förvaltning

Eventful har ordnat så att vi med våra egna elev- och personalkonton och med endast EN inloggning når G Suite, Office365, vårt intranät och våra skolsystem. Snabbt, smidigt, lyhört och med hög kompetens tar de fram lösningar för vår miljö och vi upplever i varje möte att vi är en viktig kund. De tar stort ansvar för levererade lösningar och kommunicerar obehindrat med systemtekniker, pedagoger, skolledning och lokalt IT-ansvariga.
- Stefan Jönsson, Barn-& utbildningsförvaltningen, Marks kommun