Övergripande

Eventful SkolSynk, (ESS), kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync och Google Classroom. Synken syftar till att öka datakvaliteten samt minska manuell hantering av data, den skapar bland annat upp Teams/Classroom och populerar dem i Teams for Education/G Suite.


ESS består av flera olika moduler som kopplas samman till en uppsättning för respektive kund. Syftet är oftast att synkronisera undervisningsgrupper till Microsoft eller Googles molntjänster, men stöd finns även för en mängd andra tjänster för skola.


ESS kan synkronisera användare, grupper och skolor samt användarens roll till både grupper och skolor.


Systemkrav

Generella krav

Beroende på Elevregister kan ESS köras antingen från Eventful, eller så kan det krävas att tjänsten körs hos kund.

För att kunna köra ESS krävs följande av den miljö från vilken programvaran ska köras.

 • Windows Server 2012, Windows Server 2016 eller Windows Server 2019
 • .NET Framework 3.5
 • Åtkomst till Windows inbyggda schemaläggare för schemaläggning av synkroniseringen
 • För att Eventful ska kunna lämna support på tjänsten krävs ett globalt administratörskonto för Microsoft respektive ett advancerat adminstratörskonto för Google


Krav i kundmiljö

Nedanstående krav måste uppfyllas för att Eventful ska kunna lämna support på programvaran och tjänsten ESS då den körs i en kunds miljö.

 • Permanent fjärråtkomst till miljön
 • Konto som är administratör på servern programvaran installeras på
 • Servicekonto för schemaläggning av synkronisering (konto med logon as batch job behörighet)
 • Möjlighet till säker uppladdning (https/port 443 måste vara öppet utåt från server)

Klicka på länken nedan som anger ert elevadministrativa system/bassytem.

icon-pdf-small.gif Manual för Extens

icon-pdf-small.gif Manual för Procapita


Supportalternativ

Eventful ger teknisk support på tjänsten baserat på ett av kunden nedanstående valt supportalternativ vilket bygger på olika säkerhetsnivåer för åtkomst.


Brons

 • Eventful har ett servicekonto i miljön. Servicekontot används endast för Eventfuls appar och används inte för manuell inloggning. Kontot får inte ha MFA.
 • Eventful har ett supportkonto i miljön. Supportkontot används för verifiering av funktioner och arbete med supportärenden. Kontot får inte ha MFA. 
 • Komponenter installeras endast i undantagsfall i kundmiljö. Finns det komponenter installerade i kundmiljö måste Eventful ha konstant åtkomst till dem. Annars gäller inte SLA på dessa funktioner. Arbete med att aktivera åtkomst debiteras.

Silver

 • Eventful har ett servicekonto i miljön. Servicekontot används endast för Eventfuls appar och används inte för manuell inloggning. Kontot får inte ha MFA.
 • Eventful har ett supportkonto i miljön, eller personliga supportkonton. Supportkonton används för verifiering av funktioner och arbete med supportärenden. Supportkonton får ha MFA. Man kan använda PIM för att supportkonton själva ska kunna aktivera sin behörighet. 
 • Finns det komponenter installerade i kundmiljö måste Eventful ha åtkomst till dem, antingen konstant åtkomst eller med möjlighet att aktivera. SLA gäller från det åtkomst aktiverats. Arbete med att aktivera åtkomst debiteras.


Guld

 • Eventful har ett servicekonto i miljön. Servicekontot används endast för Eventfuls appar och används inte för manuell inloggning. Kontot får inte ha MFA.
 • Eventful har ett supportkonto i miljön, eller personliga supportkonton. Supportkonton används för verifiering av funktioner och arbete med supportärenden. Supportkonton får ha MFA. Man kan använda PIM och ett godkännandeflöde för att aktivera behörighet. SLA gäller från det behörighet godkänts av kund.
 • Finns det komponenter installerade i kundmiljö måste Eventful ha åtkomst till dem, antingen konstant åtkomst eller med möjlighet att aktivera. SLA gäller från det åtkomst aktiverats. Arbete med att aktivera åtkomst debiteras inte.
 • Eventfuls komponenter kan installeras i kundmiljö istället för Eventfuls delade miljö.