Omfattning

Elevregister

Elevregistret kan påverka vilken information vi kan få ut och behandla i ESS. Se respektive systemsida för mer information om varje enskilt system. Vi rekommenderar att man använder API från elevregistret.

 • Tieto (Edlevo, Procapita, Lifecare, Tieto Education)
 • IST (Extens, IST Administation)
 • SchoolSoft
 • Unikum
 • Adela
 • Alvis
 • Skolplatsen

Mottagande system

Microsoft

För Microsoft 365 används primärt Microsoft School Data Sync för skapande av Teams för klasser och kurser, samt för att synkronisera medlemskap i klasser, kurser och skolor. Utöver de funktioner som Microsoft tillhandahåller i School Data Sync kan vi i Eventful SkolSynk även hantera Skol- och PersonalTeams samt skapande av säkerhetsgrupper till exempel för Endpoint Manager, Teamsprinciper eller Airwatch.

Google

För Google används ESS för att skapa Classrooms och/eller grupper utifrån information från Elevregistret. Vi kan skapa Classrooms för klasser och kurser/aktiviteter.

Övriga mottagande system

Övriga system som ESS kan tillhandahålla information till görs enligt mottagande systems specifikation.


Avgränsningar

Följande ingår inte i det åtagande Eventful gör inom ramen för tjänsten.

 • Uppdatering, drift eller backup för server som kunden tillhandahåller för körning av tjänsten.
 • Förändringar av funktionalitet som beror på Mottagande systems design. Exempelvis innebär Microsoft School Data Sync att lärare kan lägga till och ta bort medlemmar i team, samt byta namn på team. 
 • Rättningar som beror på fel i tredjepartsystem.
 • Andra system som relaterar till identitetssynkronisering, så som AD Connect eller GCDS.