FAQ

 • Vad räknar Eventful som olika källor?
  • Vid bestämmande av källor räknar Eventful från hur många olika platser/system vi behöver hämta information.

   För att kunna erbjuda vår kunder ett kostnadseffektivt alternativ har vi valt att i vår brons-paketering låsa integrationen till en enda källa. Detta innebär att all information som kommer krävas av ESS måste finnas i denna källa och kunden kan alltså få en billigare integration mot att de själva tillgodoser att all information finns på en plats.

   Ett exempel på ett scenario som skulle räknas som att ha två källor är en uppsättning av ESS som dels läser från elevregistret Extens men där e-postadressen för molntjänsten saknas i elevregistret. Vilket innebär att ESS läser e-postadresser från den lokala AD-katalogen. I detta scenario har vi två källor: Extens och den lokala AD-katalogen.

 • Vilken information kan ESS läsa ut från elevregistret?
  För mer detaljerad information relaterad till ert specifika elevregister ber vi er kontrollera dess specifika undersida. Dock kan ESS generellt sätt läsa ut följande information från alla elevregister.
  • Elever
  • Personal
  • Undervisande lärare
  • Undervisningsgrupper
  • Klasser
  • Skolor

 • Vilka elevregister kan ESS läsa ut ifrån?
 • Vilka system kan ESS förse med information?
  • Microsoft School Data Sync
  • Microsoft Teams
  • Google G Suite
  • Eventful OneRoster
  • SchoolSoft
  • Apple School Manager
  • Inläsningstjänst
  • Dugga
  • Lexplore
  • Haldor
  • Skolon
  • Mer information finns här

 • Kan vi använda AD Connect istället för ESS?
  • AD Connect kan endast synkronisera användare, grupper och kontakter från den lokala katalogen. Den kan inte skapa Microsoft Teams baserat på information från den lokala katalogen, framförallt kan den inte skapa Microsoft Teams för utbildning. Den enda lösning som Microsoft stödjer för skapande av Microsoft Teams för utbildning är via Microsoft School Data Sync.

 • Kan vi använda Microsoft School Data Sync istället för ESS?
  • Det går såklart utmärkt att skapa upp CSV-filer och ladda upp Microsoft School Data Sync. Det som är svårare att hantera är terminsskiften och läsårsskiften med arkivering av Microsoft Teams för utbildning. Något som idag tyvärr inte är inbyggt i Microsoft School Data Sync. Dessutom erbjuder vi hjälp vad drivande av supportärenden gentemot Microsoft. Därför tror vi att det är mer kostnadseffektivt att använda sig av ESS.

 • Kan vi använda GCDS istället för ESS?
  • GCDS kan endast synkronisera användare, grupper och Organizational Units. GCDS kan inte skapa Classrooms. Detta är något som är unikt och som vi kan erbjuda inom vår tjänst ESS.

 • Kan ESS synkronisera personnummer?
  • Ja, ESS kan köras utan att personnummer överförs. Ofta krävs endast personnummer för att hitta samma person i andra system. Det vanligaste är för att hitta vilken e-postadress personen har i molntjänsten. Om exempelvis e-postaddressen finns i elevregistret så skulle i de flesta fall personnummer utelämnas.
    
 • Hur ofta sker körningar med ESS?
  • Normalt sett sker körning av ESS en gång per dygn. Detta går självklart att ändra så att synken kör oftare, det kan dock finnas andra system som har krav som orsakar att vi inte kan köra oftare än en gång per dygn.

 • Hur hanterar ESS personer med skyddad identitet?
  • ESS läser inte ut användare med skyddad identitet. Dessa personer måste hanteras utanför ESS.

 • Hur hanterar ESS personer med tillfälliga personnummer?
  • Vår rekommendation är att försöka nå ett läge där ESS inte behöver hantera personnummer överhuvudtaget. Dock finns det fall när man måste hantera personnummer, och även tillfälliga personnummer. Det är dock viktigt att komma ihåg att personnummer, framförallt tillfälliga, kanske inte är unika och definitivt inte beständiga.

 • Hur hanterar ESS användare som inte har e-postadressen för aktuell molntjänst sparad i elevregistret?
  • När detta sker kan ni som kund tyvärr inte använda er av Eventfuls brons-paketering då detta föranleder att ni kommer behöva utläsning från minst två olika källor och att ni därmed hamnar i vår silver-paketering som tillåter detta. Detta är en begränsning som vi valt för att kunna erbjuda ett väldigt kostnadseffektivt val men mot att ni som kund måste säkerställa att informationen i elevregistret är korrekt.

  • I dessa scenarion måste en kompletterande synkronisering läggas till i ESS som läser ut mappningsinformation mellan användaren i molntjänsten och personen i elevregistret. Oftast sker denna typ av mappning genom att läsa personnummer från både Active Directory och elevregistret och därigenom få en säkerställd e-postadress på användaren.