FAQ

 • Vilken typ av data synkroniseras normalt till skoltjänster?
  • Användare
  • Klasser
  • Undervisningsgrupper

 • Vilka system kan ESS förse med information?
  • SchoolSoft
  • Apple School Manager
  • Inläsningstjänst
  • Dugga
  • Lexplore
  • Liber
  • Haldor

 • Kan ESS synkronisera vårdnadshavare till en skoltjänst?
  • Ja, om skoltjänsten kan ta emot vårdnadshavare, och om vårdnadshavare läses ut från elevregistret.