Omfattning

Användaren måste finnas i Azure och ha korrekt licens.

Användaren måste tillhöra den säkerhetsgrupp som har MFA aktiverad.


Avgränsningar

Mottagande system måste stödja SAML 2.0 samt att det måste finnas en koppling till systemet.