FAQ - Vanliga frågor

 • Vad är MFA?
  • Användandet av MFA gör att användaren behöver använda minst en ytterligare faktor för att autentisera sig. Detta kan vara ett SMS, en APP eller ett smart card.
 • Hur kopplar vi MFA till SSO-tjänster?
  • Kontakta din kundansvarige eller supporten på Eventful.
 • Vilka metoder kan användas?
  • Microsoft Authenticator
  • SMS och röstsamtal
  • Windows Hello för företag
  • FIDO2-säkerhetsnycklar
  • Maskinvarutoken
  • Programvarutoken
 • Vilken licens behöver jag?
  • Office 365, A1, A3 eller A5
 • Kan jag använda BankID?
  • Det fungerar att använda sig av BankID om man tar hjälp av tredjepartsapplikationer, exempelvis Svensk E-identitet
 • Måste jag slå på detta för alla? Eller kan jag välja vilka som skall omfattas?
  • Man kan styra detta på gruppnivå (säkerhetsgrupp i Azure)Kontrollerad 2022-05-10