Skolteams är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av effektiva ytor för samarbete, filhantering och kommunikation.
Personalteams, Skolteams, Klasser och Undervisningsgrupper för respektive skola samt för hela kommunen samt uppdateras per automatik med lärare och elever via Eventful SkolSynk

Varför synkade Teams?

Likvärdighet – Teams skapas för alla, inte enbart de som väljer det

Namnstandard – alla elever får samma namnstandard på sina Teams, vilket skapar en tydlighet för eleverna

Tydlig struktur – alla lärare och elever får samma tydliga Teamsstruktur oavsett skola, lärare, årskurs eller klass

Integrationer till andra system – Eventful kan hjälpa er med andra integrationer mot andra skolsystem, ex SSO till samtliga skolsystem

Färdig uppsättning av flikar – Eventful kan skjuta ut färdiga flikar för era Teams (Silver/Guld)

Behörigheter och inställningar – Eventful sätter behörigheter och inställningar per automatik när Teamen skapas

Lärarna sparar tid – Lärarna slipper hantera Teamen, detta gör Eventful, ”många bäckar små” blir till slut flera hundra timmar i administration för lärarna. Dessutom får ni support på samtliga O365-appar som skolan brukar använda

 

Skolteams består av

Skolans Team

Skolans Team motsvarar en digitaliserad version av anslagstavlan i skolans entré. Det kan användas för allmän information, så som skolans gemensamma kalendarium, matsedel, dokument och övergripande info från exempelvis skolledningen.

Här kan elever och lärare endast läsa konversationer och dokument och skolledningen kan publicera meddelanden samt ladda upp dokument.


Personalteam och teamet

”Personalrummet” är ett team för skolans personal, därmed saknas åtkomst för elever vilka ej ser teamet. Teamet används av ledningsgrupp och personal för kommunikation och dokumentation inom olika områden. Kommunikationen är smidig och ersätter mycket av det interna mailflödet. Informationen lagras i ”Konversationer” samt ”Filer”. Teamet innehåller även en personalkalender i Outlook där skolans personalövergripande kalendarium hanteras. Skolan väljer om det ska vara en Personalanteckningsbok eller en vanlig OneNote kopplat till teamet.


All personal i kommunen (materialbank)

Teamet för All personal i kommunen syftar till att öka det kollegiala lärandet. Teamet kan användas för att informera alla pedagoger från centrala förvaltningen. I teamet kan lärare i hela organisationen samarbeta kring gemensamt ämnesmaterial. Alla konversationer och filer lagras på en gemensam plats där pedagogisk personal enkelt kan ta del av delat material. Detta är en smidig funktion för exempelvis nya lärare som snabbt kan få tillgång till bra undervisningsmaterial, men även lämplig för samarbete i ämneslag mellan skolor.


Klasser och undervisningsgrupper

I undervisningsrummen kan elev och lärare dela undervisningsmaterial som till exempel bilder, video och dokument. Lärare kan administrera uppgifter, läxor och informera om de viktigaste sakerna som pågår i undervisningen för ämnet. I undervisningsrummet kan lärare och elever följa upp vilka uppgifter som är aktuella för tillfället samt gemensamt kalendarium för uppgifter och prov.