Omfattning

Eventful SkolSynk är bastjänsten och en förutsättning för Eventful Skolteams. Med Eventful SkolSynk synkas Teams for Education via OneRoster och detta kompletteras med Skol- och Personalteams utifrån personal och elever som finns i elevregistret och Azure AD. 

 

Avgränsningar

Följande ingår inte i det åtagande Eventful gör inom ramen för tjänsten.

  • Förändringar av funktionalitet som beror på mottagande systems design. Exempelvis innebär Microsoft School Data Sync att lärare kan lägga till och ta bort medlemmar i team, samt byta namn på team. 
  • Rättningar som beror på fel i tredjepartsystem.
  • Andra system som relaterar till identitetssynkronisering, så som AD Connect eller GCDS.


Kundanpassningar i Eventful Skolteams

Eventfuls tjänster levereras i olika nivåer. I det enklaste åtagande (Brons) utför vi ingen justering av dataflöde, utan skickar vidare den information vi får som den ser ut i elevregistret. Följande kundanpassningar kan göras inom Silver eller Guld.

  • Läsa in data från två källor, till exempel användare från elevregister och e-postadress från AD eller MIM
  • Skapande av arbetslag, rektorsgrupper eller rollbaserade grupper
  • Justera namn på skolor eller grupper
  • Sammanslagningar av skolor för till exempel rektorsområden eller olika distrikt
  • Komplettera data från källa med en manuell källa, till exempel fria grupper i Azure/Google med användare som ska synkas till olika skolor