Vad är Eventful Skolteams?

Beskrivning av Eventful Skolteams

 

Hur uppdateras medlemmarna i teamen?

Med Eventfuls synk för Teams, Eventful SkolSynk, uppdateras medlemmarna automatiskt från elevregistret. Detta spar mycket tid för administratörer och pedagoger. 

 

Kan vi hantera medlemmar manuellt i personal/skolteamen?

Om man lägger till eller tar bort medlemmar manuellt kommer synken att återställa medlemmarna enligt hur det ser ut i elevregistret. Kontakta er kundansvarige för alternativ kring detta. 

 

Kan vi byta namn på personal/skolteamet?

Det går att byta namn på teamen om man är ägare. Vi rekommenderar dock en enhetlig namnstandard. 

 

Vi har behov av ett team per skolform innehållande all personal, går det att lösa?

Det är inga problem. Kontakta er kundansvarige för en sådan uppsättning. 

 

Vi skulle behöva kunna informera i alla våra skol- och personalteams avidentifierat. Är det möjligt?

Eventful har en lösning för detta. Kontakta er kundansvarige för en sådan uppsättning.

 

Hur hanteras arkivering av Eventful Skolteams?

Personal och Skolteams arkiveras inte utan lever vidare år efter år, Klasser och Undervisningsgrupper arkiveras enligt denna artikel


Hur hanteras ägare i Skol- och Personalteam?

Ägare hanteras manuellt av kunden.


Hur hanteras gäster i Skol- och Personalteam?

Gäster synkas bort som standard. Om man vill att gäster skall vara kvar i teamen, kan man beställa detta som en extrafunktion. Detta kan vara förenat med en kostnad.