Nedan följer exempel på support som Eventful erbjuder inom området Microsoft 365. Eventuella avvikelser från nedan framgår i så fall i den enskilda kundens avtal.

Teknisk support

Följande är exempel på områden som täcks av teknisk support.

 • Tilldelning av licens i Microsoft 365
 • Synkning av användare till Microsoft 365
 • Synkning av grupper till Microsoft 365
 • Inloggning med ADFS fungerar som tänkt
 • Microsoft School Data Sync
 • Eventful OneRoster
 • Eventful SkolSynk

Verksamhetssupport

Nedan tjänster ingår i Eventfuls support för Office 365

 • Teams
 • Forms
 • OneNote
 • Outlook
 • Planner
 • SharePoint
 • Stream
 • Sway
 • To-Do
 • Uppgifter (Teams for education)
 • Whiteboard


I viss mån lämnar Eventful support på Skrivbordsversionerna av Word, PowerPoint, Excel och OneNote 2016. Anledningen är att dessa tjänster oftast styrs av lokal IT-enhet, vilket medför att vi endast kan ge begränsad support kring dessa program.


Avgränsningar - dessa tjänster ingår inte i Eventfuls support

 • Manuell hantering av grupper/behörigheter
 • Förändringar i konfiguration
 • Utbildning
 • GDPR-utdrag och liknande  (ta fram utdrag/rapporter från systemet gällande en användares kommunikation)
 • Inställningar i admingränssnittet (ingår i Guld)
 • Kaizala
 • Power BI
 • Power Automate
 • Power Apps
 • Tredjepartsappar
 • Yammer


SLA och eskalering

 • Svarstid (påbörjat ärendet) inom åtta kontorstimmar, vardagar 8–17/9-16 beroende på avtal, lunch kl 12-13.
 • Eventful kan driva eventuella supportärenden direkt mot Microsoft
 • Eventful håller dokumentation över kundens lösning uppdaterad och aktuell.
 • Möjlighet till eskalering av akuta ärenden, både på och utanför kontorstid, så att felavhjälpning påbörjas inom två timmar mot en extra engångsavgift.