Eventful erbjuder en gratis Teams-app för tjänsten Kurspaket. Appen fungerar tillsammans med Teams for Edu. 

Eventful Kurspaket är en personlig Microsoft Teamsapp som syftar till att lärare ska spara tid genom att enkelt och smidigt kopiera kursmaterial från från ett Team till ett annat. Läraren skapar enkelt upp ett kurspaket och sparar detta på sin OneDrive.


Installation

Användaren lägger själv till appen genom att trycka på punkterna och sedan ”Fler appar” i sidomenyn.

 

Sök efter "Kurspaket" i sökfältet och klicka på "Eventful Kurspaket".

 

Klicka på ”Lägg till”.

 

Appen för Kurspaket är nu tillagd till vänster som en menypunkt i Teams huvudmeny.

Användning

Skapa kurspaket

För att skapa ett nytt kurspaket klicka på fliken ”Skapa kurspaket” i toppmenyn.

 


Skriv en "Titel" och välj en passande "Tag". En tag är ett sökbart ord. Välj det team du vill skapa ett kurspaket ifrån. Markera de "Uppgifter" och "Dokument" som ska ingå i kurspaketet. Klicka sedan på ”Spara”. När applikationen skapat klart kurspaketet, tar några sekunder, klicka på ”Okej” för att stänga meddelandet.


Publicera kurspaket

I översiktsvyn visas alla personliga kurspaket. För att publicera ditt kurspaket, klicka på ”Publicera”.

 


Välj vilka teams kurspaketet ska publiceras till och klicka på ”Publicera”.

När processen är klar är kurspaketet publicerat i de valda teamen.

 
FAQ


 • Vilka krav finns för att kunna installera appen?
  Svar: En global Microsoftadministratör måste godkänna appen för hela organisationen innan lärare kan installera och använda appen.
 • Hur installerar man appen?
  Svar: Läraren går till Microsoft Teams app-store och söker fram appen Eventful Kurspaket.
 • Var lagras kurspaketet?
  Svar: Kurspaketet lagras på lärarens OneDrive i mappen "Coursepack".
 • Kan man dela/exportera ett kurspaket med kollegor?
  Svar: Läraren kan kopiera aktuell mapp som ligger på den personliga OneDriven och tillhandahålla till kollega.
 • Vad är det som läraren kan spara i ett kurspaket?
  Svar: I kurspaketet sparas filer och uppgifter.
 • Vad händer med kurspaketet när ett Team raderas eller arkiveras?
  Svar: Kurspaketet ligger orört kvar på lärarens OneDrive. Kurspaketet har ingen koppling till ett specifikt Teams.
 • Kan läraren redigera ett befintligt kurspaket?
  Svar: Nej, läraren kan inte redigera ett kurspaket.
 • Varför ska läraren skapa ett kurspaket?
  Svar: Att använda ett befintligt kurspaket sparar läraren tid när läraren planerar och genomför en ny kurs/ämne/arbetsområde i ett nytt Team.
 • Sparar appen några personliga uppgifter?
  Svar: Nej, appen sparar inga personliga uppgifter, eller annan känslig information. All uppgiftsdata kopplat till Teams sparas på användarens personliga OneDrive.
 • Vad kostar appen Kurspaket?
  Svar: Appen är kostnadsfri.
 • Vilken typ av Team kan läraren importera kurspaketet till?
  Svar: Läraren kan enbart importera kurspaketet till typen Teams for Edu.
 • Vilken roll i teamet behöver användaren ha för att kunna spara och importera kurspaketet?
  Svar: Användaren måste vara ägare av teamet.
 • Kan andra lärare eller elever se och/eller redigera mitt kurspaket?
  Svar: Nej, andra användare kan varken se eller redigera kurspaketet då det sparas i användarens personliga OneDrive.
 • Finns lärarens kurspaket kvar i OneDrive om hen byter skola i samma organisation/kommun?
  Svar: Ja, kurspaket finns kvar i OneDrive så länge användaren har ett arbets-/skolkonto i Office 365.
 • Finns lärarens kurspaket kvar i OneDrive om hen byter organisation/kommun?
  Svar: Nej, om läraren slutar i en organisation/kommun försvinner kontot i Office 365 och därmed den personliga OneDrive och dess filer. För att behålla kurspaketen måste läraren kopiera över kurspaketen till en annan lagringsyta för att behålla dessa.

Eventful Kurspaket – Integritetspolicy

Vilken information hanterar Eventful Kurspaket och hur används denna information?

Svar:  Eventful Kurspaket hämtar information från Microsoft Graph, bland annat information om vilka teams användaren är medlem i och dess innehåll, för att tillåta användaren att bygga kurspaket. Eventful Kurspaket behöver tillgång till användarens OneDrive för att spara kurspaket.


Global administratör för tenanten tilldelar följande rättigheter till Eventful Kurspaket:

 • Läsa användarens profildata
 • Läsa användarens grupptillhörighet
 • Läsa och skriva de filer användaren har tillgång till
 • Läsa och skriva uppgifter


Vilken information lagrar Eventful Kurspaket?

Svar: Eventful Kurspaket lagrar kurspaketets data på användarens personliga OneDrive. Ingen annan användardata eller information lagras av Eventful Kurspaket.


Hur hanterar Eventful Kurspaket platsdata?

Svar: Eventful Kurspaket använder inte eller samlar in data som är relaterade till din geografiska plats.


Hur hanteras personuppgifter i Eventful Kurspaket?

Svar: Nej, Eventful Kurspaket underhåller inte användardata.


Delar Eventful Kurspaket personlig information?

Svar: Nej, eftersom ingen personlig information underhålls av Eventful Kurspaket delar vi inte personlig information med någon.


Samlar reklamföretag data från Eventful Kurspaket?

Svar: Nej, Eventful Kurspaket delar ingen data med reklamföretag.


Använder Eventful underleverantörer eller analysföretag?

Svar: Eventful samlar in statistik som visar hur mycket Eventful Kurspaket används med hjälp av Microsoft ApplicationInsights. Eventful Kurspaket delar ingen data med underleverantörer eller analysföretag.


Kontaktinformation: info@eventful.se


Eventful Kurspaket - Användarvillkor

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan dig och Eventful AB. Genom att använda Eventfuls Teamsapp

”Kurspaket av Eventful”, nedan kallat Tjänsten, är du bunden att godkänna följande användarvillkor.


Om en användare bryter mot någon av de villkor som anges nedan förbehåller vi oss rätten att avbryta möjligheten att använda Tjänsten utan föregående meddelande. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda Tjänsten.


Eventful förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren när som helst utan föregående meddelande. Nya funktioner som kan läggas till Tjänsten ska omfattas av användarvillkoren. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter det att sådana ändringar har gjorts, ska detta utgöra ditt samtycke till sådana ändringar.


Företagsnamnet och logotypen är varumärken som tillhör Eventful AB.


1 – Kontovillkor


Du måste vara en människa. Konton registrerade av ”bots” eller andra automatiserade metoder är inte tillåtna.


Du är ansvarig för att upprätthålla sekretess och säkerhet för ditt konto. Eventful ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan bero på att du inte skyddar din inloggningsinformation, inklusive ditt lösenord.


Du är ansvarig för all innehållsanvändning och aktivitet som inträffar under ditt konto (även när innehåll skickas av andra till ditt konto).


Du får inte använda Tjänsten för olagligt eller obehörigt ändamål. Du får inte, i användningen av appen, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).


Eventful kan när som helst neka Tjänsten till användare.


2 – Ändringar av tjänsten och avgifterna


Eventful förbehåller sig rätten att när som helst ändra, pausa eller avbryta Tjänsten av någon anledning med eller utan förvarning.


Eventful förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra användarvillkoren från tid till annan utan föregående meddelande. Några nya funktioner som förstärker eller förbättrar den nuvarande tjänsten, inklusive utgivning av nya verktyg och resurser, är underkastade användarvillkoren.


3 – Innehåll och innehållsrättigheter


I enlighet med dessa Villkor: (i) ”Innehåll” betyder text, grafik, bilder, programvara, ljud, video, verk av upphovsrätt av något slag och information eller annat material som publiceras, tillhandahållen eller på annat sätt tillgängliggjorts via Tjänsten och (ii) ”Användarinnehåll” betyder allt innehåll som enskilda användare tillhandahåller blir tillgängliga via Tjänsten. Innehållet omfattar utan begränsning allt användarinnehåll. Eventful gör inte något som helst anspråk på äganderätt i något användarinnehåll och inget i dessa villkor syftar till att begränsa eventuella rättigheter som du kan behöva använda och utnyttja genom användarinnehåll.


Med förbehåll för det ovanstående äger Eventful och dess licensgivare uteslutande rätt till titel och intresse för och till Tjänsten och dess Innehåll, inklusive alla associerade immateriella rättigheter. Du bekräftar att Tjänsten och innehållet är skyddade av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i Sverige och utlandet. Du samtycker till att inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätt, varumärke, servicemärke eller andra äganderättskrav som ingår i eller åtföljer Tjänsten eller Innehållet. Rättigheter i användarinnehåll avgörs av dig. Genom att göra användarinnehåll tillgängligt via Tjänsten ger du härmed Eventful en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensibel, världsomspännande, royaltyfri licens för att använda, kopiera, modifiera, skapa derivatverk baserade på och distribuera ditt användarinnehåll i samband med följande begränsade ändamål: (a) tillhandahålla Tjänsten till dig och din organisation enligt vad som avses i detta avtal, och (b) skapa identifierade aggregerade referensdata.


Du är ensam ansvarig för allt ditt användarinnehåll. Du representerar och garanterar att du äger allt ditt användarinnehåll eller du har alla rättigheter som är nödvändiga för att ge oss licensrättigheterna i ditt användarinnehåll under dessa villkor. Du försäkrar också att varken ditt användarinnehåll eller din användning och tillhandahållande av ditt användarinnehåll som görs tillgängliga via Tjänsten eller användningen av ditt användarinnehåll av Eventful på eller via Tjänsten kommer att kränka, missförstå eller bryta mot en tredje partens immateriella rättigheter, eller publicitet eller privatlivets rättigheter, eller resultera i brott mot något kontrakt som du är bunden till, eller av någon tillämplig lag eller förordning. Du kan ta bort ditt användarinnehåll genom att specifikt radera det.


4 – Allmänna villkor


Användning av Tjänsten, inklusive innehåll, information eller funktionalitet som finns i den, tillhandahålls ”som den är” och ”som tillgänglig” utan några garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda, vilka inte begränsar de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Användare tar helt ansvar och risk för sin användning av Tjänsten. Samtliga användare i organisationen samtycker till att inte sälja, duplicera, reproducera eller utnyttja någon del av Tjänsten utan Eventfuls uttryckliga skriftliga tillstånd. Organisationen och dess användare samtycker till att inte exportera eller samla in e-postadresser eller annan information från andra användare av Tjänsten med hjälp av elektroniska eller andra medel för att skicka e-post eller annan oönskad korrespondens. Organisationen och dess användare samtycker till att inte agera på ett sätt som riskerar att skada, avaktivera eller överbelasta Tjänsten eller dess infrastruktur. Organisationen och dess användare samtycker till att inte distribuera något som innehåller ett datavirus eller någon kod, fil eller program som är avsett att avbryta, förstöra eller begränsa tjänstens funktionalitet eller dess infrastruktur.


Eventful ger inga garantier för (i) användarnas förmåga att använda Tjänsten, (ii) deras tillfredsställelse med Tjänsten, (iii) att Tjänsten kommer att vara tillgänglig hela tiden, oavbruten och felfria (iv), noggrannheten hos Matematiska beräkningar utförda av Tjänsten, och (v) att fel eller fel i Tjänsten kommer att korrigeras. Eventful och dess samarbetspartners är varken ansvariga eller ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följaktliga, speciella, exemplifierande, straffbara eller andra skador som uppstår på grund av eller på något sätt relaterar till användarnas användning av Tjänsten.


Om någon bestämmelse i användarvillkoren hålls ogiltig eller på annat sätt inte verkställbar, ska verkställigheten av de återstående användarvillkoren därmed inte försämras. Eventful kan, men har ingen skyldighet att ta bort innehåll som innehåller innehåll som vi bestämmer enligt vårt eget omdöme är olagliga, offensiva, hotande, kränkande, förolämpande, pornografiska, obscena eller på annat sätt anstötliga eller bryter mot partens immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor. Eventfuls otillräckliga utövande av någon rättighet som föreskrivs häri skall inte anses vara ett upphävande av någon rättighet härunder.


Användarvillkoren anger i sin helhet vilka regler som gäller för Tjänsten mellan organisationen samt dess användare och Eventful och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Eventful (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).


Eventuella frågor om användarvillkoren ska adresseras till info@eventful.se


5 – Styrande lag


Om tvist ej kan lösas genom dessa användarvillkor är det slutligen Sveriges lag som gäller – och som endast ska tillämpas strikt för sitt avsedda syfte. Vi är uttryckligen överens om att svensk lag ska vara den lag som är tillämplig på dessa användarvillkor och eventuella tvister mellan organisationen med dess användare och Eventful AB ska avgöras av domstol i Uppsala. Dessa användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en domstol med behörighet av någon anledning finner att någon bestämmelse eller del av användarvillkoren inte kan verkställas, fortsätter resten av användarvillkoren full ut.


Kontrollerad 2022-04-20