Eventful Kurspaket är en personlig Microsoft Teamsapp som syftar till att lärare ska spara tid genom att enkelt och smidigt kopiera kursmaterial från från ett Team till ett annat. Läraren skapar enkelt upp ett kurspaket och sparar detta på sin OneDrive.


FAQ

 1. Vilka krav finns för att kunna installera appen?
  Svar: En global Microsoftadministratör måste godkänna appen för hela organisationen innan lärare kan installera och använda appen.

 2. Hur installerar man appen?
  Svar: Läraren går till Microsoft Teams app-store och söker fram appen Eventful Kurspaket.
   
 3. Var lagras kurspaketet?
  Svar: Kurspaketet lagras på lärarens OneDrive i mappen "Coursepack".

 4. Kan man dela/exportera ett kurspaket med kollegor?
  Svar: Läraren kan kopiera aktuell mapp som ligger på den personliga OneDriven och tillhandahålla till kollega.

 5. Vad är det som läraren kan spara i ett kurspaket?
  Svar: I kurspaketet sparas filer och uppgifter.

 6. Vad händer med kurspaketet när ett Team raderas eller arkiveras?
  Svar: Kurspaketet ligger orört kvar på lärarens OneDrive. Kurspaketet har ingen koppling till ett specifikt Teams.

 7. Kan läraren redigera ett befintligt kurspaket?
  Svar: Nej, läraren kan inte redigera ett kurspaket.

 8. Varför ska läraren skapa ett kurspaket?
  Svar: Att använda ett befintligt kurspaket sparar läraren tid när läraren planerar och genomför en ny kurs/ämne/arbetsområde i ett nytt Team.

 9. Sparar appen några personliga uppgifter?
  Svar: Nej, appen sparar inga personliga uppgifter, eller annan känslig information. All uppgiftsdata kopplat till Teams sparas på användarens personliga OneDrive.

 10. Vad kostar appen Kurspaket?
  Svar: Appen är kostnadsfri.

 11. Vilken typ av Team kan läraren importera kurspaketet till?
  Svar: Läraren kan enbart importera kurspaketet till typen Teams for Edu.

 12. Vilken roll i teamet behöver användaren ha för att kunna spara och importera kurspaketet?
  Svar: Användaren måste vara ägare av teamet.

 13. Kan andra lärare eller elever se och/eller redigera mitt kurspaket?
  Svar: Nej, andra användare kan varken se eller redigera kurspaketet då det sparas i användarens personliga OneDrive.

 14. Finns lärarens kurspaket kvar i OneDrive om hen byter skola i samma organisation/kommun?
  Svar: Ja, kurspaket finns kvar i OneDrive så länge användaren har ett arbets-/skolkonto i Office 365.
   
 15. Finns lärarens kurspaket kvar i OneDrive om hen byter organisation/kommun?
   
  Svar: Nej, om läraren slutar i en organisation/kommun försvinner kontot i Office 365 och därmed den personliga OneDrive och dess filer. För att behålla kurspaketen måste läraren kopiera över kurspaketen till en annan lagringsyta för att behålla dessa.

            

Kontrollerad 2022-03-02