Övergripande

IST Administration är en utläsningstyp som läser från IST Administrations API. Denna lösning möjliggör att utläsningen körs i Eventfuls miljö och kommer läsa ut information om de skolor som finns samt vilka lärare och elever som finns kopplade till dessa skolor. Vi läser även ut vilka klasser och undervisningsgrupper som finns registrerade.

Krav på miljö

Följande krav ställs på den plattform som integrationen läser ifrån:

 • IST har öppnat åtkomst för Eventful
  • IST måste öppna åtkomst åt eventful som integrationspartner. Bifoga följande information från oss: ISI_INTEGRATION_PARTNER_ID=AAAAAAACEGHJGKKIJBMFGPFL.
 • Eventful behöver kundens ISI_EXTENS_ID

Krav på underlag

När vi läser ut informationen från IST Administration så får vi tillgång till den data som exporteras av IST Administrations API:er. Dessa filer innehåller all data som anses vara relevant enligt IST Administrations API. Vi kan alltså inte få tillgång till mer data än den data som finns tillgänglig via deras API. Vid frågor på villkoren som behöver tillgodoses för att underlaget ska finnas med i deras API-export så måste vi be er kontakta IST för mer information.

Vanliga frågor

Nedan följer några vanliga frågor och samt våra rekommendationer.

 • Hur ofta läser Eventful ut underlag från IST Administration?
  1. Normalt sett läser Eventful ut underlag från IST Administration en gång per dygn och allt som ofta efter avslutad arbetsdag
 • Måste e-postadressen finnas angiven på elever och lärare?
  1. Vår rekommendation är att man har e-postadressen för elever och lärare angiven i IST Administration
  2. För kunder som använder sig av vårt bronspaket är detta ett krav
 • Måste personnummer läsas ut från IST Administration?
  1. Vi får ut personnummer från vår integration mot IST Administration. Vi kommer inte att skicka vidare några personnummer till integrationspartners om inte kunden kräver det.
 • Vilken information läses ut för lärare och elever som standard?
  1. Namn
  2. E-postadress
  3. Befattning (personal)
  4. Relation till kurser, klasser och skolor.