Övergripande
Eventful kan synka till många av de skoltjänster som finns på marknaden. Generellt synkroniserar vi användare och deras koppling till skola, klass- och undervisningsgrupper.

System som hanteras

Eventful kan synka data från följande system:

 • Adela
 • Admentum
 • Alvis
 • EduCloud
 • Extens (databas)
 • Extens/IST Administration (IMS)
 • Metakatalog
 • Procapita (databas)
 • Procapita API
 • SchoolSoft (komplett export)
 • SchoolSoft (markerad export)
 • Skolplatsen
 • TietoEducation API

 • Quiculum

 • Övrigt - Kundanpassning

Eventful kan synka data till följande system:

 • Active Directory
 • Admentum
 • Apple School Manager
 • Digitala Nationella Prov
 • Dugga
 • Gigla
 • Gleerups
 • G Suite
 • Haldor
 • Infomentor
 • Inläsningstjänst
 • Its Learning
 • Lexplore
 • Liber
 • Lightspeed
 • Microsoft
 • NE
 • PMO
 • ProReNata
 • Quiculum
 • SchoolSoft
 • Skola24
 • Skolon
 • Skooler
 • Studentlitteratur
 • Studi

Generella krav
För att kunna köra ESS krävs följande av den miljö från vilken programvaran ska köras. Rekommenderat är alltid åtkomst till källdata via API.

 • Åtkomst till källsystem, antingen webbservice, ftp-access, Azure-app eller SS12000-åtkomst. 
 • Åtkomst till målsystem, antingen webbservice, ftp-access, Azure-app eller SS12000-åtkomst.

Krav i kundmiljö
Nedanstående krav måste uppfyllas för att Eventful ska kunna lämna support på programvaran och tjänsten ESS i en kunds miljö.

 • Åtkomst till en server att köra synken på.
 • Permanent fjärråtkomst till miljön

Supportalternativ

Eventful ger teknisk support på tjänsten baserat på ett av kunden nedanstående valt supportalternativ vilket bygger på olika säkerhetsnivåer för åtkomst.


Brons

 • Eventful har ett servicekonto i miljön. Servicekontot används endast för Eventfuls appar och används inte för manuell inloggning. Kontot får inte ha MFA.
 • Eventful har ett supportkonto i miljön. Supportkontot används för verifiering av funktioner och arbete med supportärenden. Kontot får inte ha MFA. 
 • Komponenter installeras endast i undantagsfall i kundmiljö. Finns det komponenter installerade i kundmiljö måste Eventful ha konstant åtkomst till dem. Annars gäller inte SLA på dessa funktioner. Arbete med att aktivera åtkomst debiteras.

Silver

 • Eventful har ett servicekonto i miljön. Servicekontot används endast för Eventfuls appar och används inte för manuell inloggning. Kontot får inte ha MFA.
 • Eventful har ett supportkonto i miljön, eller personliga supportkonton. Supportkonton används för verifiering av funktioner och arbete med supportärenden. Supportkonton får ha MFA. Man kan använda PIM för att supportkonton själva ska kunna aktivera sin behörighet. 
 • Finns det komponenter installerade i kundmiljö måste Eventful ha åtkomst till dem, antingen konstant åtkomst eller med möjlighet att aktivera. SLA gäller från det åtkomst aktiverats. Arbete med att aktivera åtkomst debiteras.


Guld

 • Eventful har ett servicekonto i miljön. Servicekontot används endast för Eventfuls appar och används inte för manuell inloggning. Kontot får inte ha MFA.
 • Eventful har ett supportkonto i miljön, eller personliga supportkonton. Supportkonton används för verifiering av funktioner och arbete med supportärenden. Supportkonton får ha MFA. Man kan använda PIM och ett godkännandeflöde för att aktivera behörighet. SLA gäller från det behörighet godkänts av kund.
 • Finns det komponenter installerade i kundmiljö måste Eventful ha åtkomst till dem, antingen konstant åtkomst eller med möjlighet att aktivera. SLA gäller från det åtkomst aktiverats. Arbete med att aktivera åtkomst debiteras inte.
 • Eventfuls komponenter kan installeras i kundmiljö istället för Eventfuls delade miljö.