Omfattning
Vi hanterar användare, enheter, grupper och vårdnadshavare. Kopplingar mellan användare, användare och grupper, användare och enheter, samt grupper och enheter kan hanteras.

Avgränsningar
Vi kan endast synkronisera data som finns tillgänglig i den valda utläsningen från elevregistret. Vi kan inte koppla samman grupper med varandra. Baserat på mottagande skoltjänst kan ytterligare avgränsningar förekomma.