Eventful hjälper er med att bli DNP-Ready. 


Skolverket har publicerat tester för att hjälpa organisationer att verifiera att deras inloggningslösning är up-to-date för Digitala Nationella Proven, (DNP).


Eventful stöttar er med Skolverkets tester kostnadsfritt.

Om framtida tester släpps från Skolverket som innebär andra förutsättningar kan Eventful behöva ta betalt för att genomföra vidare tester. Eventuella anpassningar av kunds miljö för att kunna genomföra tester kan innebära en kostnad för organisationen.

Eventful erbjuder tjänster som löser provisionering och federerad inloggning för DNP.
Eventfuls DNP-lösning


Eventful har tagit fram en tjänst för att lösa provisionering (synk av elever, lärare och grupper/klasser) och federerad inloggning till Skolverkets kommande DNP tjänst. 


Digitala nationella prov kommer att införas under 2024 och berör samtliga huvudmän med skolverksamhet. Därför rekommenderar vi att alla organisationer är ute i god tid och är med och testar sin tekniska plattform för att vara redo till 2024.


Tekniska förutsättningar


  • Organisationen behöver ha Skolfederation mini som minimum.
  • Ett EPPN måste vara stämplat på kontot som skall genomföra inloggningen.
  • Eventful måste tilldelas åtkomst till källan.


Eventful kan genomföra tester om er önskade inloggningsmetod för DNP är med Google, Microsoft eller ADFS. Om en annan inloggningsmetod önskas användas kan Eventful rådge men kanske inte hjälpa er hela vägen med inloggning och provisionering.


Skolverket listar tekniska krav här.


Eventful kan hjälpa er att säkerställa att ni uppnår de krav som DNP ställer.Skolverkets tester inför DNP


Skolverket har sedan 2022 genomfört olika tester tillsammans med pilotskolor. Testerna är öppna för alla att själv sätta upp och verifiera sin organisations status för DNP. Här kan ni läsa mer om Skolverkets tester.


Eventful hjälper er att verifiera er status och möjlighet att titta närmare på vad Eventful kan erbjuda er när DNP lanseras 2024.FAQ


Q: Vad erbjuder Eventful kostnadsfritt.

A: Utvärdera förutsättningarna för att genomföra skolverkets DNP tester samt genomföra tester och leverera resultatet till er. Om framtida tester släpps från Skolverket som innebär andra förutsättningar kan Eventful behöva ta betalt för att genomföra vidare tester. Eventuella anpassningar av kunds miljö för att kunna genomföra tester kan innebära en kostnad för organisationen.


Q: Vilka tekniska förutsättningar krävs från Organisationen för att kunna genomföra DNP tester?

A: Att finnas med i Skolfederation. Om ni inte finns med i Skolfederation kan Eventful hjälpa till med detta, detta ingår inte i erbjudandet för DNP.


Q: När kommer ni genomföra testerna?

A: Eventful kommer löpande arbeta med att kontakta varje organisation för att gå igenom testerna. Vi kan inte säga när i tid just ni kommer bli kontaktade men vi kommer arbeta med detta under hela 2023. Om ni är existerande kund till Eventful redan, prata med er kundutvecklare om ni önskar komma igång med testerna vid en viss tidpunkt under 2023.