Integrationer

Kontogenerering - Beskrivning
Övergripande Eventful kan hjälpa er att synkronisera användare och grupper till en användarkatalog. Ofta använder vi ett elevregister som källa, men det ka...
Ons, 4 nov., 2020 at 11:01 F.M.
Kontogenerering - Omfattning & Avgränsningar
Omfattning Den data som finns i källsystemet hanteras. Användare skapas och attribut uppdateras löpande. Byter en användare enhet uppdateras det i AD, bå...
Tis, 10 Maj, 2022 at 10:14 F.M.
Kontogenerering - FAQ
Vilken information kan synkas till AD?  Generellt synkas denna information:  Id/nyckel  Användarnamn (alternativt genereras denna vid skapande av konto)...
Tis, 10 Maj, 2022 at 10:14 F.M.
Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - Beskrivning
Övergripande Eventful SkolSynk, (ESS), kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync och Google Class...
Tis, 16 feb., 2021 at 7:14 E.M.
Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - Omfattning & Avgränsningar
Omfattning Elevregister Elevregistret kan påverka vilken information vi kan få ut och behandla i ESS. Se respektive systemsida för mer information om varj...
Mån, 23 Maj, 2022 at 4:50 E.M.
Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - FAQ
FAQ Vad räknar Eventful som olika källor? Vid bestämmande av källor räknar Eventful från hur många olika platser/system vi behöver hämta information. Fö...
Tis, 10 Maj, 2022 at 11:09 F.M.
Eventful SkolSynk för skoltjänster - Beskrivning
Övergripande Eventful SkolSynk, (ESS), kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync och Google Class...
Tis, 10 Maj, 2022 at 11:08 F.M.
Eventful SkolSynk för skoltjänster - Omfattning & Avgränsningar
Omfattning Vi hanterar användare, enheter, grupper och vårdnadshavare. Kopplingar mellan användare, användare och grupper, användare och enheter, samt grupp...
Tis, 1 dec., 2020 at 11:22 F.M.
Eventful SkolSynk för skoltjänster - FAQ
FAQ Vilken typ av data synkroniseras normalt till skoltjänster? Användare Klasser Undervisningsgrupper Vilka system kan ESS förse med information?...
Mån, 16 nov., 2020 at 2:25 E.M.
Schemapublicering - Beskrivning
Förutsättningar för Schemapublicering i Exchange/Outlook Det personliga schemat kan visas i användarens Outlook med unika poster för varje lektion. För att...
Fre, 15 Okt, 2021 at 11:14 F.M.