Integrationer

AD-synk (1404)
Övergripande Eventful kan hjälpa er att synkronisera användare och grupper till en användarkatalog. Ofta använder vi ett elevregister som källa, men det ka...
Fre, 11 nov., 2022 at 9:13 F.M.
Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - Beskrivning
Övergripande Eventful SkolSynk, (ESS), kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync och Google Class...
Tis, 16 feb., 2021 at 7:14 E.M.
Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - Omfattning & Avgränsningar
Omfattning Elevregister Elevregistret kan påverka vilken information vi kan få ut och behandla i ESS. Se respektive systemsida för mer information om varj...
Mån, 23 Maj, 2022 at 4:50 E.M.
Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - FAQ
FAQ Vad räknar Eventful som olika källor?   Vid bestämmande av källor räknar Eventful från hur många olika platser/system vi behöver hämta information. F...
Fre, 11 nov., 2022 at 9:16 F.M.
Eventful SkolSynk för skoltjänster - Beskrivning
Övergripande Eventful SkolSynk, (ESS), kopplar samman det elevadministrativa systemet med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync och Google Class...
Tis, 10 Maj, 2022 at 11:08 F.M.
Eventful SkolSynk för skoltjänster - Omfattning & Avgränsningar
Omfattning Vi hanterar användare, enheter, grupper och vårdnadshavare. Kopplingar mellan användare, användare och grupper, användare och enheter, samt grupp...
Tis, 1 dec., 2020 at 11:22 F.M.
Eventful SkolSynk för skoltjänster - FAQ
FAQ Vilken typ av data synkroniseras normalt till skoltjänster? Användare Klasser Undervisningsgrupper Vilka system kan ESS förse med information?...
Mån, 16 nov., 2020 at 2:25 E.M.
Eventful SkolSynk till Haldor (1454)
Beskrivning Eventful har i samarbete med Haldor tagit fram en synk av data till Haldor. Synken gör att användare kan använda Haldors funktioner utan att ma...
Tors, 1 sep., 2022 at 12:53 E.M.
Eventful FlowSync för Microsoft
Övergripande Eventful FlowSync, kopplar samman elevregister med olika tjänster såsom Microsofts School Data Sync. Synken syftar till att öka datakvaliteten...
Ons, 2 nov., 2022 at 4:20 E.M.