GDPR

Eventfuls underbiträden
Eventful SkolSynk, (ESS), läser ut kundens grunddata från elevregistret vilket sedan bearbetas och därefter lagras i form av filer eller databas innan...
Ons, 29 juni, 2022 vid 1:23 E.M.
Informationssäkerhet vid Eventful
IT-säkerhet Informationssäkerheten ska ha en fastställd struktur med klara rutiner där säkerhetsnivån avvägs mot tillgänglighet och effektivitet. Följande ...
Ons, 4 jan., 2023 vid 9:11 F.M.
Eventfuls integrationer och GDPR
Integrationen Kund är personuppgiftsansvarig och Eventful fungerar som personuppgiftsbiträde i processen.  Ett flöde med uppgifter som ingår i en integrat...
Tis, 3 jan., 2023 vid 1:42 E.M.