GDPR

Eventfuls underbiträden
Eventful SkolSynk, (ESS), läser ut kundens grunddata från elevregistret vilket sedan bearbetas och därefter lagras i form av filer eller databas innan...
Ons, 29 juni, 2022 at 1:23 E.M.