Eventful AB använder sig av följande underbiträden i våra tjänster:Microsoft Ireland Operations Limited

VAT-nummer IE 8256796


One Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18

Ireland


Eventful SkolSynk, (ESS), läser ut kundens grunddata från elevregistret vilket sedan bearbetas och därefter lagras i form av filer eller databas innan datan skickas till kundens tjänst. 


All datalagring sker inom EU.Freshworks Inc.

Tax ID: 33-1218825


2950 South Delaware St. 2nd Floor

San Mateo

CA 94403

USA


För att kunna dokumentera supportärenden använder Eventful sig av supportportalen Freshdesk. Där registreras alla ärenden oavsett om de kommer in via portalen, epost eller om kunden ringer in.


All datalagring sker inom EU.