Schemapublicering

Schemapublicering i Google - FAQ
1. Vad överförs från Skola24?  Svar: Användarens e-postadress (om den finns) och personnummer samt schemapositionens start- och sluttid, ämne & sal.  ...
Tors, 17 nov., 2022 vid 11:05 F.M.
Skapa servicekonto för Schemapublicering
Går igenom vad som behövs och hur roller tilldelas kontot Skapa konto Skapa ett nytt konto i Office 365 och se till att det har en Exchange Online licens ...
Ons, 23 feb., 2022 vid 9:35 F.M.