Identitet

2-faktorsinloggning/MFA - Beskrivning
2-faktorsinloggning är det enklaste och billigaste sättet att öka säkerheten i Microsoft 365. Genom att aktivera denna funktion minskar man antalet intrång ...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:20 AM
2-faktorsinloggning/MFA - Omfattning/Avgränsningar
Omfattning Användaren måste finnas i Azure och ha korrekt licens. Användaren måste tillhöra den säkerhetsgrupp som har MFA aktiverad. Avgränsningar Mot...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:00 AM
2-faktorsinloggning/MFA - FAQ
FAQ Vilka metoder kan användas? Microsoft Authenticator SMS och röstsamtal Windows Hello för företag FIDO2-säkerhetsnycklar Maskinvarutoken Programv...
Ons, 4 nov., 2020 at 9:53 AM
Elevlistan - Beskrivning
Övergripande Elevlistan är en hemsida som installeras i kundens miljö. Funktionen tillåter personal visa vilka elever som tillhör vilka klasser samt om fun...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:21 AM
Elevlistan - Omfattning/Avgränsningar
Systemkrav Generella krav För att kunna installera funktionen krävs en lokal miljö där följande komponenter finns. Microsoft Internet Information Servic...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:19 AM
Elevlistan - FAQ
FAQ - Vanliga frågor Vilken information lagras och visas i gränssnittet? Systemet lagrar användarnamn, förnamn, efternamn, initialt lösenord, skola och k...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:29 AM
Single Sign-On & AD FS - Beskrivning
Övergripande Active Directory Federation Services (AD FS) är en tjänst för att centralisera inloggningar inom en organisation. Det ger möjlighet till att a...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:35 AM
Single Sign-On & AD FS - Omfattning/Avgränsning
FAQ - Vanliga frågor   Hur gör vi för att koppla på fler tjänster? Kontakta din kundansvarige eller supporten på Eventful. Vad är Skolfederation? Sk...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:39 AM
Single Sign-On & AD FS - FAQ
FAQ - Vanliga frågor   Hur gör vi för att koppla på fler tjänster? Kontakta din kundansvarige eller supporten på Eventful. Vad är Skolfederation? Sk...
Ons, 4 nov., 2020 at 10:32 AM
Federerad autentisering med Apple School Manager
Med federerad autentisering kan du länka Apple School Manager till din instans av Microsoft Azure Active Directory (Azure AD). Då kan dina användare använda...
Ons, 28 apr., 2021 at 11:14 AM