Du kan använda tillägg för att göra mer med Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Formulär. 


Installera tillägg på: Google Dokument, Kalkylark och Presentationer


 1. Öppna ett Dokument, Kalkylark eller Presentation på din dator.
 2. Klicka på Tillägg > Hämta tillägg.
 3. Hovra över ett tillägg för att se en kort beskrivning. För att se en längre beskrivning, klicka på tillägget.
 4. För att installera tillägget, klicka på +Gratis.
 5. För de flesta tillägg kommer ett meddelande som begär åtkomst till de data tillägget behöver för att fungera. Läs meddelandet, klicka sedan på Tillåt.


Installera tillägg på: Google Formulär


 1. Öppna ett Google Fomulär på din dator.
 2. Högst upp till höger, klicka på More
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Hovra över ett tillägg för att se en kort beskrivning. För att se en längre beskrivning, klicka på tillägget.
 5. För att installera tillägget, klicka på +Gratis.
 6. För de flesta tillägg kommer ett meddelande som begär åtkomst till de data tillägget behöver för att fungera. Läs meddelandet, klicka sedan på Tillåt.