2-faktorsinloggning är det enklaste och billigaste sättet att öka säkerheten i Microsoft 365. Genom att aktivera denna funktion minskar man antalet intrång med 99,9%.

Introduktion

Eventful använder Microsofts inbyggda funktioner för MFA och säkerhetslösningen kan även användas till många andra tjänster. 

I tjänsten ingår identifiering via:

  • Microsoft Authenticator
  • SMS och röstsamtal
  • Windows Hello för företag
  • FIDO2-säkerhetsnycklar
  • Maskinvarutoken
  • Programvarutoken

Vill man använda svenskt bankid behöver man använda en tredjepartslösning. Vi brukar samarbeta med Svensk E-identitet.

https://www.microsoft.com/sv-se/security/business/identity/mfa
 

Hur fungerar multifaktorsinloggning?

Vid inloggning används användarnamn och lösenord sedan tillkommer en extra verifiering med en av ovan metoder för de applikationer som man har valt. Man kan styra den extra verifiering så att den är kopplad till plats, enhet, tid och roll.
 

Single Sign-On (SSO)

MFA kan med fördel användas tillsammans med SSO. Då får användaren en sömlös upplevelse med en MFA-verifiering som fungerar till flera tjänster.


Kontrollerad 2022-03-16