Bevarande av data

Ändrad den Thu, 26 Jan 2023 vid 08:31 PM

Informationen som ligger i Office 365 ligger inte där för alltid. Dock gäller olika regler för olika typer av information.


E-post


Om man tar bort ett e-postmeddelande hamnar det i Borttaget. Där ligger det kvar tills man tömmer manuellt eller har en policy som rensar. Efter denna borttagning har man 14 dagar på sig att ångra sig. Sedan är informationen borta.


https://support.office.com/sv-SE/article/%C3%85terskapa-borttagna-objekt-eller-e-post-i-Outlook-Web-App-C3D8FC15-EEEF-4F1C-81DF-E27964B7EDD4


Som administratör kan man sätta regler, så kallade bevarandeprinciper, på att e-post och brevlådor aldrig ska tas bort om man vill. Det används sällan för skolpersonal.


https://support.office.com/sv-SE/article/Set-up-an-archive-and-deletion-policy-for-mailboxes-in-your-Office-365-organization-ec3587e4-7b4a-40fb-8fb8-8aa05aeae2ce


OneDrive


När man tar bort dokument från sin OneDrive hamnar det i en papperskorg. Där ligger det kvar i 30 dagar och kan återställas av användaren. Efter dessa 30 dagar hamnar det i "Papperskorgen i andra stadiet" där det ligger kvar i 30 dagar till. Sedan är informationen borta.


https://support.office.com/sv-se/article/Hitta-f%C3%B6rlorade-eller-saknade-filer-i-OneDrive-0d929e0d-8682-4295-982b-4bd75a3daa01?omkt=sv-SE&ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE


Konton


När ett konto tas bort i Office 365 kommer även all data att plockas bort. Ett borttaget konto ligger kvar under "Borttagna konton" i 30 dagar, eller till dess att man manuellt tar bort det från papperskorgen. Därefter är både kontot och alla data kopplat till det (mail och OneDrive) borta.


https://support.office.com/sv-se/article/%C3%85terst%C3%A4lla-en-anv%C3%A4ndare-i-Office-365-2c261e42-5dd1-48b0-845f-2a016d29cfc1?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE


Återskapa data


Vill man spara undan information för användare som slutat finns det en bra instruktion här:


https://support.office.com/sv-se/article/%C3%85terst%C3%A4lla-en-anv%C3%A4ndare-i-Office-365-2c261e42-5dd1-48b0-845f-2a016d29cfc1?ui=sv-SE&rs=sv-SE&ad=SE


Bevara data längre en default eller ignorera uppsatta bevarande policys

Läs vidare i denna artikel om Hold.

https://eventfulab.freshdesk.com/a/solutions/articles/77000538522Kontrollerad 2022-12-28

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov