Eventful kan hjälpa er att skapa och synka Classroom och grupper automatiskt utifrån underlaget i elevregistret. Ni väljer själva om det ska vara Classroom kopplade till klasser och/eller ämnesgrupper. Synkade Classroom innebär att lärare själva slipper skapa alla Classroom, och en synk kontrollerar varje dygn vilka elever som ska vara medlemmar i aktuellt Classroom.


Varför synkade Classroom?

Likvärdighet – Classroom skapas för alla lärare och elever, inte enbart de lärare som väljer det

Namnstandard – Alla elever får samma namnstandard på sina Classroom, vilket skapar en tydlighet för eleverna

Lärarna sparar tid – Lärarna slipper hantera Classroom, detta gör Eventful - ”många bäckar små” blir till slut mycket tid i administration för verksamheten. 

Integrationer till andra system – Eventful kan hjälpa er med andra integrationer mot andra skolsystem, ex SSO till samtliga skolsystem


Synkade grupper

Synkade grupper kan användas till utskick och även för att bjuda in elever till Classroom för organisationer som inte har synkade Classroom. 

Vanligt är att skapa grupper för

  • All personal (skola)
  • Elever (klass)
  • Elever (undervisningsgrupp)