Eventful kan hjälpa er att skapa och synka Classroom automatiskt utifrån underlaget i elevregistret. Ni väljer själva om det ska vara Classroom kopplade till klasser och/eller ämnesgrupper. Synkade Classroom innebär att lärare själva slipper skapa sina Classroom. En synk kontrollerar varje dygn vilka elever som ska vara medlemmar i aktuellt Classroom.


Varför synkade Classroom?

Likvärdig struktur – Classroom skapas baserat på organisationsstruktur.

Namnstandard – Elever får samma namnstandard på sina Classroom, vilket skapar tydlighet.

Tidsbesparing – Manuell hantering av Classroom undviks och minskar administrationen i hela organisationen. 

Integration och autentisering – Eventful kan hjälpa er med integrationer och autentisering andra skolsystem.

Livscykelhantering - Organisationen väljer när de synkade Classroomen ska arkiveras respektive raderas.


Omfattning

Till respektive Classroom synkar vi personal och elever som finns i elevregistret och är kopplade till skola och klass/undervisningsgrupp. I vårt standardåtagande hämtar vi enbart informationen som den ser ut i elevregistret. En option är att lägga till lärare manuellt i Classroom utan att synken tar bort dem.


Elevregistret kan påverka vilken information ni kan få och behandla i Google Classroom. Vi rekommenderar att man använder API från elevregistret. 


Avgränsningar

Följande ingår inte i tjänsten Google ClassroomSynk.

  • Uppdatering, drift eller backup för server som kunden tillhandahåller för körning av tjänsten.
  • Rättningar i system från tredjepart eller förändringar av funktionalitet som görs av Google.
  • System som relaterar till identitetssynkronisering.