Övergripande

Eventful SkolSynk, (ESS), kan förutom att skapa och uppdatera grupper och Classoom även skapa användare i Google. 

Utifrån källdata skapas konton i Google med visningsnamn, e-postadress och rätt organisationsenhet. Fördelen med att synka användare från elevregistret istället för att skapa dem manuellt i Google är att organisationen sparar tid och användare inaktiveras automatiskt när de inaktiveras i elevregistret. 

Med ESS kan ni även välja om och när användare ska raderas från Google, för att slippa hålla reda på gamla inaktiva användare.


Källsystem
Mer info om detta finns i artikeln Eventful SkolSynk för Microsoft & Google - FAQ


Generella krav
För att kunna köra ESS krävs följande av den miljö från vilken programvaran ska köras:

  • All information som ska synkas måste finnas tillgänglig i källsystemet
  • Konto i kunden Google-miljö med rollen Avancerad administratör


Begränsning
ESS kan inte generera användarnamn, användarnamnet till e-postadress måste kunna läsas från källsystemet. Det är därför viktigt att det inte finns flera användare i elevregistret med samma användarnamn.

ESS kommer inte skapa upp nya OU:n i Google om det behövs, det blir ett felmeddelande om att det inte går att placera användaren i OU:t.