Kontosynk Entra (1149)

Ändrad den Thu, 22 Feb 2024 vid 02:16 PM

Övergripande

Eventful kan hjälpa er att synkronisera användare till Entra. Ofta använder vi ett elevregister som källa, men det kan också vara ett lönesystem eller annan datakälla. Elever och Personal kan också komma från olika källsystem. Eventful har i flertal fall även stöd för att skriva tillbaka information till källsystemet.


Vid skapandet av kontot genereras användarnamn och e-postadress enligt önskad logik och i vissa fall vill man att dessa uppgifter skrivs tillbaka till källan. Det är möjligt att endast synkronisera elever medan personal endast kontrolleras mot användarkatalogen. Vi strävar efter att tillgodose att de attribut som används av Skolfederation synkroniseras till användarkatalogen, gällande personnummer så väljer kund hur detta ska hanteras i synken.


Alla användare hanteras enligt den livscykelhantering som överenskommits. Det vanligaste är att användare inaktiveras när de saknas i källan och tas bort efter ett överenskommet antal dagar. 


Systemkrav

 • En källa, t.ex. ett elevregister eller lönesystem
  • Läsrättigheter i källan
  • Om återskrivning av e-postadress ska användas krävs skrivrättigheter
 • Godkännande av vår inloggningsapplikation med dess behörigheter för åtkomst till Entra


Omfattning

 • Den data som finns i källsystemet hanteras
 • Användare skapas och attribut uppdateras löpande
 • Livscykelhantering enligt överenskommelse


Avgränsningar

 • All grunddata måste finnas i källsystemet.
 • Grupper hanteras inte av kontosynken utan av tjänsten Gruppsynk
 • Manuellt skapade konton i Entra hanteras inte av synken.
 • Manuellt borttagna konton i Entrakommer att skapas som nya konton.


FAQ

Vilken information kan synkas till AD? 

Generellt synkas denna information: 

 • Användarnamn (alternativt genereras denna vid skapande av konto) 
 • E-postadress (alternativt genereras denna vid skapande av konto) 
 • Förnamn 
 • Efternamn 
 • Visningsnamn
 • Roll 
 • Klass 
 • Enhet/skola 


Hur kopplas en användare ihop mellan källa och Entra? 

Rekommenderat är att använda en unik nyckel (guid) från källsystemet.


Vad händer om vi byter personnummer på en användare? 

Det är inte rekommenderat att ha personnummer som nyckel, eftersom det kan ändras. Därför använder vi ett unikt id som nyckel, vilket gör att man kan byta personnummer utan problem. 


Måste vi ha personnummer i Entra? 

Nej, oftast vill man ha personnummer för att kunna skicka till Skolfederationen, men kan ibland lösas på annat sätt 


Hur bestäms namnstandard på konton? 

Detta bestäms av kund. Ofta vill man ha ett användarnamn av formatet FFFEEENNN, där FFF är tre första bokstäver i förnamn, EEE tre första bokstäver i efternamn och NNN ett löpnummer för att undvika dubbletter. E-postadressen är oftast fornamn.efternamn@domän.se 


Hur ofta körs synken? 

Synken kan köras flera gånger per dygn, men det vanligaste är att den går en gång på kvällen eller natten. 


Hur hanterar synken dubbletter på användarnamn eller e-postadress? 

I de fall synken inte genererar användarnamn eller e-postadresser så loggas ett fel kring denna användare som skickas till kund.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov