Microsoft

TeamSynk Skola & Microsoft SDS (1136)
TeamSynk Skola är Eventfuls tjänst för att skapa undervisningsteam. Detta sker genom att vi skickar synkdata från elevregistret till en databas (OneRoster) ...
Tis, 21 juni, 2022 at 11:53 F.M.
TeamSynk Organisation (1109)
Övergripande Eventful TeamSynk Organisation hjälper er att hålla koll på skapandet av Teams inom er Organisation. Eventful TeamSynk Organisation skapar Tea...
Tis, 21 juni, 2022 at 11:45 F.M.
TeamSynk+ Personal & Skola (1142)
TeamSynk+ Personal & Skola är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av eff...
Tis, 21 juni, 2022 at 11:48 F.M.
Supporttjänst Microsoft 365-appar för skola (1104)
Övergripande Eventfuls Microsoft-support är en verksamhetssupport. Detta betyder att vi ger support på Microsoftappar som till exempel Teams, Word och Shar...
Tis, 21 juni, 2022 at 11:50 F.M.