Microsoft

Azure AD-synk (1149)
Övergripande Eventful kan hjälpa er att synkronisera användare och grupper till Azure AD. Ofta använder vi ett elevregister som källa, men det kan också va...
Ons, 21 sep., 2022 at 10:59 F.M.
Schemapublicering i Outlook (1111)
Övergripande Schemapublicering är en tjänst som Eventful erbjuder kunder där man kan synkronisera information från ett schemasystem direkt till en användar...
Ons, 9 nov., 2022 at 12:22 E.M.
Supporttjänst på Microsoft 365-appar för skola (1104)
Övergripande Eventfuls Microsoft-support är en verksamhetssupport. Detta betyder att vi ger support på Microsoftappar som till exempel Teams, Word och Shar...
Tors, 8 sep., 2022 at 4:29 E.M.
TeamSynk Skola & Microsoft SDS (1136)
TeamSynk Skola är Eventfuls tjänst för att skapa undervisningsteam. Detta sker genom att vi skickar synkdata från elevregistret till en databas (OneRoster) ...
Tis, 15 nov., 2022 at 4:46 E.M.
TeamSynk Organisation (1110)
Övergripande Eventful TeamSynk Organisation hjälper er att hålla koll på skapandet av Teams inom er organisation, såväl som skola och övriga kommunen/organ...
Fre, 2 sep., 2022 at 9:59 F.M.
TeamSynk+ Personal & Skola (1142)
TeamSynk+ Personal & Skola är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av eff...
Fre, 2 sep., 2022 at 9:54 F.M.
Teamsprinciper (1131) & Segmenterade adressböcker (1134)
Teamsprinciper   Övergripande I Microsoft administrationscenter kan du som administratör för Teams i din organisation anpassa hur Teams skall fungera för...
Ons, 9 nov., 2022 at 10:16 F.M.