Microsoft

Eventful Skolteams - Beskrivning
Skolteams är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av effektiva ytor för sama...
Ons, 4 nov., 2020 at 11:02 AM
Eventful Skolteams - Omfattning/Avgränsningar
Omfattning Utläsning från kundens elevregister, företrädelsevis med API:er. Eventfuls standardstruktur i Teams Eventfuls SkolSynk med IMS OneRoster och ...
Tis, 17 nov., 2020 at 1:36 PM
Eventful Skolteams - FAQ
Vad är Eventful Skolteams? Beskrivning av Eventful Skolteams   Hur uppdateras medlemmarna i teamen? Med Eventfuls synk för Teams, Eventful SkolSynk, upp...
Ons, 4 nov., 2020 at 11:04 AM
Eventful support för Microsoft - Beskrivning
Övergripande Eventfuls Microsoft-support delas in i teknisk support respektive verksamhetssupport, och detta regleras i det avtal kunden har med Eventful. ...
Ons, 4 nov., 2020 at 11:05 AM
Eventful support för Microsoft - Omfattning och avgränsningar
Nedan följer exempel på support som Eventful erbjuder inom området Microsoft 365. Eventuella avvikelser från nedan framgår i så fall i den enskilda kundens ...
Ons, 4 nov., 2020 at 11:05 AM
Eventful support för Microsoft - FAQ
Vilka uppgifter lagrar Eventfuls support om mig? För mer detaljerad information relaterad till ert specifika elevregister ber vi er läsa vår integritetsp...
Ons, 4 nov., 2020 at 11:06 AM
Installation av Skolsynk för Microsoft
Provisionering och SSO från Microsoft till läromedelsplattformar Skolsynk för Microsoft är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer. ...
Tors, 12 nov., 2020 at 2:16 PM
Skolsynk för Microsoft
Om Skolsynk Skolsynk för Microsoft är ett samarbete mellan flera svenska läromedelsleverantörer och innefattar en tjänst som synkar skolor, elever, lära...
Mån, 22 mar., 2021 at 8:22 PM