Gruppsynk Entra

Ändrad den Tue, 20 Feb 2024 vid 07:17 PM

Övergripande

Med Eventful Gruppsynk Entra grupper kan vi skapa grupper i Microsoft Entra. 

Grupper som skapas kan användas ihop med andra tjänster eller användas för licenstilldelning eller andra ändamål i Microsofts 365.


Systemkrav

Eventful läser ut från ett källsystem och identifierar olika typer av grupperingar. Oftast är källsystemen ett elevregister med elever och personal kopplat till skolor. 


Omfattning


  • Den data som finns i källsystemet hanteras 

Grupper kan skapas som Säkerhetsgrupper eller Microsoft 365 grupper.
Medlemskap och Ägarskap i grupper kan vara strikt eller passivt.

  • Strikt = De som lagts till manuellt tas bort 
  • Passivt = De som läggs till manuellt får ligga kvar


Typer av grupper som kan skapas

Skolgrupp
Grupp baserad på en skola från elevregistret med lärare och elever som medlemmar.
Skolgrupp Personal
Grupp baserad på en skola från elevregistret med personal som medlemmar
Skolgrupp Elever
Grupp baserad på en skola från elevregistret med elever som medlemmar
Mentorsgrupp
Mentorsgrupp från elevregistret. Hur mentorsgrupp skapas och identifieras i utläsningen för respektive elevregister kan variera för olika skolformer och olika system.
Avdelning
Grupp baserad på en avdelning kopplad till en enhet (ofta barnomsorg) med personal och barn som medlemmar
Avdelning Personal
Grupp baserad på en avdelning kopplad till en enhet (ofta barnomsorg) med personal som medlemmar.
Avdelning Barn
Grupp baserad på en avdelning kopplad till en enhet (ofta barnomsorg) med barn som medlemmar.
Klass
Grupp baserad på en klass kopplad till en enhet med lärare och elever som medlemmar.
Klass Personal
Grupp baserad på en klass kopplad till en enhet med lärare som medlemmar.
Klass Elever
Grupp baserad på en klass kopplad till en enhet med elever som medlemmar.
Undervisningsgrupp
Grupp baserad på en undervisningsgrupp kopplad till en enhet med lärare och elever som medlemmar.
Undervisningsgrupp Personal
Grupp baserad på en undervisningsgrupp kopplad till en enhet med lärare som medlemmar.
Undervisningsgrupp Elever
Grupp baserad på en undervisningsgrupp kopplad till en enhet med elever som medlemmar.


Grupper kan få ett gemensamt prefix och prefix kopplat till sitt visningsnamn. Detta kan förenkla identifieringen av grupper i Entra.


Livscykelhantering kontrollerar om gruppen finns vid varje synktillfälle. Om gruppen inte finns inaktiveras gruppen efter ett valfritt antal dagar. Sedan kan gruppen ligga som inaktiv i valrfritt antal dagar innan gruppen permanent raderas från Entra. Om en grupp återkommer med samma ID som inaktiva gruppen har kommer gruppen att återaktiveras igen.


Avgränsningar


  • Data måste finnas i elevregistret.
  • Om en motsvarigheten i elevregistret upphör eller försvinner kommer medlemskapet eller gruppen att tas bort av livscykelhanteringen (delvis konfigurerbart).
  • Synken går på IDt som kommer från källsystemet (elevregistret), flera grupper med samma namn kan förekomma.
  • Läsårsbyte i elevregistret kan trigga nyskapande av många grupper och grupper som upphör kommer livscykelhanteras.


FAQ


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov