Underlätta och öka tydligheten för användarna genom att lägga till appar, tillägg och genvägar i appraden/hyllan och på skrivbordet

Det kan göras av varje användare på deras enhet men även för flera/alla enheter på central nivå av administratören.

 • Gå till Administratörskonsolen.
 • Klicka på Enheter.
 • Klicka på Chrome Management.
 • Välj Appar och tillägg.
 • Välj OU.
 • Klicka på PLUS-tecknet.

  L_gg_till_app__till_gg__webbplats.PNG

  Då dyker ikonerna upp för att lägga till appar och tillägg från Chrome Web store, Google Play och Chrome med id samt för att skapa en webbapp/genväg för webbplatser.
 • För att installera en app eller ett tillägg från Chrome Web store eller Google Play gör så här:
  1. Välj rätt ikon och sök på den app eller det tillägg du vill addera.
  2. Klicka Välj.

  Installera_fr_n_CWS_eller_GP.png

  3. Välj hur appen/tillägget ska installeras.

  V_lj_hur_installera.png
  4. Eventuellt behöver du klicka på SPARA högst upp.

 • För att installera en app eller tillägg från Chrome med id gör så här:
  1. Välj symbolen för “Lägg till app eller tillägg för Chrome med id”
  2. Skriv in id:t.
  3. Välj hur appen/tillägget ska öppnas.


Installera_fr_n_Cfid.png

 • Om du inte redan har ett id för appen/tillägget du vill lägga till gör så här:
  1. Hitta appen/tillägget du vill addera.
  2. Kopiera det från adressfönstret i Chrome Web Store (se blå markering).

  app-id__3_.png

  3. Klistra in id:t.
  4. Välj hur appen/tillägget ska öppnas.
  5. Klicka på SPARA.
  6. Klicka på appen/tillägget och välj hur den ska installeras.

  Chrome_fr_n_id.PNG
 • För att skapa en genväg/webbapp för en webbplats gör så här:
  1. Välj symbolen för “Lägg till webbplatser” om du vill lägga till en genväg. 
  2. Skriv in URL-adressen.

   L_gg_till_som_webbplats.png

  3. Välj hur genvägen ska öppnas.
  4. Klicka på SPARA.
  5. Klicka på genvägen och välj hur den ska installeras.

   Installera_fr_n_wp.png