Gå till Rapporter > Användningsaktivitet för appar (under Användare)
Välj OU ni vill granska
Klicka på Kolumner-ikonen uppe till höger.
Bocka i rutorna under rubriken Klass, bocka ur övriga rutor som inte är av intresse.
Då får ni ut rapport på när Classroom användes senast, hur många skapade Classroom som finns per person, hur många inlägg som skapats. Man kan även se hur många filer som bifogats om man har den rutan ibockad (under Drive när ni bockar i önskade kolumner).