SchoolSoft har byggt en koppling till Google Classroom som ger flera fördelar:

1) En administratör i SchoolSoft kan markera exakt vilka grupper man vill ska generera Google Classroom. Här kan man också lägga till och justera befintliga grupper.

2) Alla uppgifter som skapas och genomförs i ett Classroom kan läsas tillbaka och slutbedömas i SchoolSoft. Då får man den formativa processen i Classroom medan all formell bedömning hamnar i SchoolSoft och kan användas för återkoppling till skolledning, mentor och vårdnadshavare.

Funktionen beställs av SchoolSoft via kundansvarig där. Gränssnittet för att markera upp grupper för export dyker då upp under Underhåll - Undervisningsgrupper - Hantera grupprum i Google Classroom.

 schoolsoft-classroom.PNG

 

Se bifogade filer för komplett instruktion.

Vid läsårsskifte finns tre sätt att hantera nya eller behålla befintliga Classroom:

 1. Klassrummet är kvar med nya grupp och elever – 7a fr -> 7a fr
 2. Klassrummet är kvar med samma grupp av elever – 7a fr -> 8a fr
 3. Nya grupper och klassrum

 • Classroom-Teamsgrupper (1).pdf
  200 kB Download
 • Google Classroom för administratörer.pdf
  200 kB Download
 • Manual Google Classroom för personal.pdf
  400 kB Download