Ibland skulle man vilja bifoga ett eller flera mejl till ett mejl och inte bara vidarebefordra dem till mottagaren och utan att behöva ladda ner dem först.

Så här enkelt gör du det:

  • Öppna ett nytt mejl och skriv som vanligt.
  • Markera det eller de mejl du vill bifoga och dra och släpp dem till ditt mejl.
  • Vänta på att de ska laddas färdigt.
  • Tryck "Skicka".

Sk_rmklipp.PNG

Du kan även vidarebefordra mejlen som en bilaga:

  • Markera mejlet/mejlen du vill vidarebefordra.
  • Klicka på de tre punkterna.
  • Välj "Vidarebefordra som bilaga"
  • Skriv mejlet som vanligt.
  • Tryck på "Skicka".

vidarebefordra_som_bilaga.PNG

mceclip0.png