Både Office 365 och Google Workspace är beroende av att information om användare är korrekt i AD. I de allra flesta fall synkas användare från ett lokalt AD till Office 365 och/eller G Suite, Det kan upplevas komplicerat när man pratar om e-postadress, användarnamn och inloggningsnamn. Följande gäller:


BenämningAttribut i ADBeskrivningExempel
användarnamnsamAccountNameEtt "gammaldags" användarnamn som används för inloggning på datorer. Detta användarnamn är begränsat till 20 tecken. Detta används inte för Office 365 eller G Suite.glenn.stark
inloggningsnamnuserPrincipalNameEtt användarnamn "av e-postliknande format". Detta används ofta som inloggningsnamn till Office 365. Det är rekommenderat att userprincipalname är samma som e-postadress.glenn.stark@eventful.nu
e-postadressmailDetta fält är ett fritt attribut och bör vara användarens e-postadress, men det är inte säkert att det är det.  glenn.stark@eventful.nu
e-postadressproxyAddressesHär anges användarens primära e-postadress med inledande SMTP: och eventuell alias med inledande smtp:SMTP:glenn.stark@eventful.nu
smtp:glenn@eventful.nu

Office 365

Oftast mappar man på userPrincipalName, men den bör vara samma som mail. Notera att den e-postadress man får i Office 365 kommer att styras av proxyAddresses om det finns något angivet där. För att kontrollera hur det ser ut i Office 365 kan man kolla med Powershell (https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/azuread):

Connect-AzureAD
Get-AzureADUser -SearchString "Glenn Stark" | Select userPrincipalName,mail,proxyAddresses | fl

Google Workspace

Oftast mappar man på e-postadress och då räcker det att den överensstämmer. I dessa mappningar använder man attributet mail.


Kontrollerad 2023-01-03