När man som organisation går över till att synkronisera data från Elevregister till Apple school manager så kan användare som har skapat Apple-ID kopplat till sitt kommunkonto behöva ändra detta.

 

Tänk på att logga ut från alla Apple-enheter där Apple-ID används innan du genomför bytet.

 

Ändra ditt Apple-ID

Du kan ändra den e-postadress som är kopplad till ditt Apple-ID om du inte längre använder den. Du förlorar inte tillgången till dina kontakter, köp eller annan kontoinformation.

 

Så här ändrar du ditt Apple-ID till en annan e-postadress

  1. Gå till appleid.apple.com/se och logga in.
  2. Välj Redigera i avsnittet Konto.
  3. Välj Ändra Apple-ID.

Webbplatsen appleid.apple.com visar knappen Ändra Apple-ID.

 

  1. Ange e-postadressen som du vill använda. Om du väljer en e-postadress såsom me.com, mac.com eller iCloud.com kan du inte ändra din e-postadress för ditt Apple-ID igen.
  2. Välj Fortsätt.
  3. Om du ändrade ditt Apple-ID till en e-postadress från tredje part får du ett e-postmeddelande med en verifieringskod. När du loggar in med ditt nya Apple-ID måste du ange verifieringskoden. Läs om vad du kan göra om du inte får e-postmeddelandet.
  4. Om du använder tjänster som iCloud eller Meddelanden för att dela med vänner och kollegor måste du logga in på dessa tjänster med ditt uppdaterade Apple-ID.


Om du inte kan ändra ditt Apple-ID

Om du inte ser Ändra Apple-ID kan du inte ändra ditt Apple-ID. Kontakta Apple-supporten om du behöver hjälp.

Om du försöker ändra ditt Apple-ID till en e-postadress som slutar med @icloud.com och som har skapats inom de senaste 30 dagarna, kan du få meddelandet att försöka igen senare.

I vissa länder eller regioner kan du använda ditt telefonnummer som ditt Apple-ID. Men om ditt Apple-ID är en e-postadress kan du inte ändra det till ett telefonnummer.


Om ditt Apple-ID är ett telefonnummer

Du kan byta ditt Apple-ID till ett annat mobiltelefonnummer.

Läs mer här.

Kontrollerad 2022-01-04