På en Windowsdator går det enkelt att göra en registrering av händelser. Följ instruktionen nedan.
Klicka på Sök-knappen och skriv in Problemregistrering för att öppna programmet Problemregistrering.

1.png

Klicka på Börja registrering för att börja registrera händelser.

2.png

När registreringen har börjat så är det möjligt att lägga till anteckningar genom att klicka på Lägg till anteckningar.

När registreringen känns klar klicka på Stoppa registrering och ett fönster öppnas med det som har registrerats.

3.png

Klicka på Spara för att spara registreringen.