Ibland kan Microsoftsupporten begära en problemlogg för att utreda närmare vad som händer då man upplever problem. 


På en Windowsdator går det enkelt att göra en registrering av händelser.
Klicka på Sök-knappen och skriv in Problemregistrering för att öppna programmet Problemregistrering.


1.png

Klicka på Börja registrering för att börja registrera händelser.

2.png

När registreringen har börjat så är det möjligt att lägga till anteckningar genom att klicka på Lägg till anteckningar.


Gör momenten som du upplever framkallar ett fel. Meningen är att detta ska registreras i loggen. 


När registreringen känns klar klicka på Stoppa registrering och ett fönster öppnas med det som har registrerats.

3.png

Klicka på Spara för att spara registreringen. Skicka filen som skapats till supporten. Kontrollerad 2023-01-03