Installation och underhåll

Verifiera password synchronization
Om man har aktiverat funktionen Password synchronization i AAD Sync ska lösenord synkroniseras från AD till Office 365 inom 3 minuter. Man kan verfiera att ...
Ons, 23 feb., 2022 vid 9:35 F.M.
Ipads och ADFS
I en del miljöer har användare klagat på att de blir utloggade från Office 365 på sin ipad och måste logga in igen. Det kan också ge en effekt att t.ex. ins...
Ons, 23 feb., 2022 vid 9:40 F.M.
Projektinförande
Inledning För att implementering av tjänsten ska gå så smidigt som möjligt behöver följande roller finnas tillgängliga hos kund under införandet samt följa...
Ons, 23 feb., 2022 vid 9:41 F.M.